Mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo : šiek tiek primirštas lūžinis istorijos momentas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo: šiek tiek primirštas lūžinis istorijos momentas
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2012, Nr. 6, p. 418-420
Keywords:
LT
1987 m.; 1987 rugpjūčio 23 mitingas; Adomo Mickevičiaus paminklas; Išsivadavimo judėjimas; KGB; Kalanta, Romas; Mitingas; Molotovo-Ribbentropo paktas; Sąjūdis; Vilnius.
EN
1987; Adam Mickiewicz Monument; KGB; Kalanta, Romas; Liberation movement; Meeting; Meeting in Vilnius on 1987 august 23; Molotov–Ribbentrop Pact; Rally; Sąjūdis; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTJei nuobodžioje sovietinėje tikrovėje šiandien ieškotume šviesiausių momentų, vienu tokių, be abejonės, būtų 1987 m. rugpjūčio 23 d. įvykęs mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje. Šiandien šio įvykio atminimą stelbia tokie reiškiniai kaip Sąjūdžio gimimas ar Baltijos kelias, visgi būtent šis mitingas jau tapo simboliniu vektoriumi, žyminčiu kryptį Atgimimo link. Naujai konstruojamo didžiojo Lietuvos istorijos pasakojimo periodizacijoje šis mitingas šiandien laikomas simboliniu lūžiu, o tradicinėje istoriografijoje — data, įprasminančia kokybiškai naujos epochos pradžią. Šiame straipsnyje aptariamos 1987 m. metų mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo sostinėje istorinės aplinkybės, renginio organizavimas, sovietinės valdžios pastangos sutrukdyti mitingui. Rekonstruojamas paties renginio scenarijus, aptariami mitingo dalyvių pasisakymai ir kitos detalės, pristatomi sovietų valdžios vykdyti operatyviniai baudžiamieji veiksmai bei informacinė kampanija po mitingo. Mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo šiandien reikšmingas ne tik dėl savo politinio matmens, jis parodo iki tol mažai tyrinėtos lietuviš­kos nekonformistinės savimonės gylį ir išplečia šiandien įprastą jos, kaip siaurai nacionalistinės, įsivaizdavimą. Juk būtent lietuviškoje disidentijoje brendo tokios asmenybės kaip Tomas Venclova, o Lietuvos pogrindininkai veikė išvien su Maskvos disidentais ar žydais, kovojusiais dėl teisės emigruoti iš Sovietų Sąjungos.

ENIf we searched for the brightest moments in the boring Soviet reality, without a doubt, one of them would be the August 23rd, 1987 rally at the Adomas Mickevičius monument in Vilnius. Nowadays the remembrance of this event is overshadowed by such occasions as Sąjūdis or the Baltic Way, nevertheless, this particular rally has become the symbolic vector pointing towards independence. In a newly constructed periodization of Lithuanian history, this rally is considered a symbolic turning point, and in traditional historiography – a date signifying the beginning of a new epoch. In this article we discuss the historical circumstances, organizational concerns and the attempts of the Soviet state to interfere with the 1987 rally in the capital, near the monument of A. Mickevičius. We reconstruct the course of the event, discuss the speeches of the participants and other details, present the penal actions undertaken by the Soviet state and the post-rally informational campaign. The rally at the monument of A. Mickevičius is important not only because of its political side – it shows the depth of the scarcely researched non-conformist Lithuanian self-consciousness and expands its modern notion as strictly nationalistic. After all, people such as Tomas Venclova grew up in the dissident environment, and the underground activists in Lithuania collaborated with dissidents of Moscow and Jews, who fought for the right to leave the Soviet Union.

ISSN:
1392-6845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43561
Updated:
2021-02-22 22:50:13
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: