Citizenship and moral education in religious education textbooks

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėCitizenship and moral education in religious education textbooks
Autoriai
KnygojeCaught in the web or lost in the textbook? . 2006, p. 151-157
Reikšminiai žodžiai
LTPilietiškumas; Moralinis ugdymas; Religinio ugdymo vadovėliai
EN
Santrauka / Anotacija

LTŠios studijos tikslas – išnagrinėti tarpusavio ryšį tarp religingumo ir pilietinio švietimo lietuviškuose religinio švietimo vadovėliuose. Analizei buvo pasirinkti šeši pagrindinėje mokykloje naudojami vadovėliai (5-oms – 10-oms klasėms). Rezultatai rodo, kad religinis švietimas Lietuvoje vysto ne tik religinį identitetą, bet taip pat prisideda prie atsakingo, aktyvaus ir intelektualaus piliečio ugdymo. Reikia pripažinti, kad multireliginio švietimo idėjos, kuriančios tarpkultūrinį, tarpreliginį bendravimą bei kritinį mąstymą, šiuose vadovėliuose nebuvo rasta. Pedagogai turėtų peržiūrėti religinio švietimo tikslus ir užduotis, kad suteiktų galimybę vystyti dialogą tarp studentų ir mokytojų, turinčių skirtingas religines ar nereligines pažiūras. Tai leistų vystyti mąstymo įgūdžius, skirtingų pasaulėžiūrų supratimą, gebėjimą suvokti bei paaiškinti savo asmeninius įsitikinimus, taip pat paruošti mokinius skirtybėms visuomenėje.

ENThe objective of this study is to investigate the connection between religiosity and civic education in Lithuanian religious study textbooks. The analysis was based on 6 textbooks used in secondary schools (for 5th-10th grades). The results demonstrated that religious education in Lithuania not only shaped religious identity, but also influenced evolution of a responsible, active, and intelligent citizen. It must be noted that the idea of multi-religious education, creating inter-cultural, inter-religious communication, and critical thinking skills was missing in these textbooks. Teachers should revise objectives and goals of religious education in order to create an opportunity to develop a dialogue between students and teachers embracing divergent religious and non-religious views. This step would enable the development of reflective skills, understanding of different worldviews, ability to become aware of and explain ones personal beliefs, and also prepare students to face differences in the society.

Mokslo sritisFilosofija / Philosophy
Susijusios publikacijosSocialiai atsakingo ir tolerantiško piliečio ugdymas : religinio ir pilietinio ugdymo dermė / Inga Balčiūnienė, Natalija Mažeikienė. Socialinis ugdymas. 2010, Nr. 12 (23), p. 32-45, 106-119 (anglų kalba).
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4344
Atnaujinta2013-04-28 16:03:50
Metrika Peržiūros: 7