Užsienio prekybos ekonometrinių modelių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio prekybos ekonometrinių modelių tyrimas
Alternative Title:
Research of foreign trade econometric models'
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2008, Nr. 1 (6), p. 69-74
Keywords:
LT
Daugialypė regresija; Ekonometriniai modeliai, tyrimas; Eksponentinės lygties metodas; Eksportas; Eksportas, importas, daugialypė regresija, Grangerio priežastingumas; Granger priežastingumas; Importas; Užsienio prekyba.
EN
Econometric models; Exponential equation method; Export; Export, import, multiple regression, Ganger causality; Foreign trade; Ganger causality; Import; Multiple regression; Research.
Summary / Abstract:

LTTarptautinė prekyba leidžia šalims gauti tam tikrų prekių ar paslaugų pigiau, nei jos pačios galėtų pasigaminti, arba sudaro sąlygas vartoti prekes ir paslaugas, kurių nebūtų galima gauti iš savo šalies tiekėjų. Lietuvai taip pat svarbi tarptautinė politika, nulemianti Lietuvos eksportą ir importą. Darbo tikslas - panaudojant Latvijos makroekonominį, Lietuvos makroekonometrinį ir Oksfordo makroekonominį modelius, sudaryti Lietuvos eksporto ir importo lygtis, kuriomis remiantis atlikti Lietuvos užsienio prekybos prognozes 2008 metams. Tyrimas atliktas palyginant Latvijos, Lietuvos ir Oksfordo makroekonominių modelių užsienio prekybos dalis. Daugialypės regresijos modelio pagalba buvo atrenkamos tinkamiausios eksporto ir importo lygtys, Granger priežastingumo testu patikrinti eksporto ir importo lygčių kintamieji, eksponentinio išlyginimo modeliu atliktas Lietuvos eksporto ir importo prognozavimas 2008 metams. Nustatyta, kad perskaičiuota daugialypės regresijos lygtis Lietuvai skiriasi nuo Latvijos makroekonomikos modelio pateiktos eksporto lygties. Atlikus Lietuvos eksporto prognozavimą, gauta, kad lyginant su atitinkamais 2007 metų ketvirčiais, Lietuvos eksportas 2008 m. I ketvirtį turėtų išaugti 23,8 procento, II ketv. (lyginant su 2007 m. II ketv.) - 12,7 proc, III ketv. - 9,8 proc. ir IV ketv. - 18,3 proc. Lietuvos eksporto ir importo ekonometrinė analizė bei prognozė parodė, kad tikslinga eksportą ir importą skaidyti į smulkesnes sudedamąsias dalis.

ENInternational trade allows countries to acquire goods and services cheaper than they could make themselves, or creates opportunities for citizens to consume goods and services which would be unavailable from local suppliers. International politics dictate Lithuanian export and import and are therefore important to Lithuania. Our goal is to create equations of Lithuanian export and import and to predict Lithuanian international trade in 2008 – using Latvia’s macroeconomic, Lithuania’s macroeconometric and Oxford’s macroeconomic models. The research was done by comparing the international trade parts of Latvia’s, Lithuania’s and Oxford’s macroeconomic models. The most suitable import and export equations were selected using a multiple regression model, Granger causality test was used to verify the variables in export and import equations. Lithuanian export and import were predicted for 2008 using an exponential smoothing model. We determined that a multiple regression equation calculated for Lithuania differs from the export equation given in Latvia’s macroeconomic model. A prediction of Lithuanian export shows that, compared to respective quarters in 2007, Lithuanian export will grow 23.8% in 2008 Q1, 12.7% in Q2, 9.8% in Q3 and 18.3% in Q4. Econometric analysis and prediction of Lithuanian export and import shows that it is worthwhile to separate export and import into smaller parts.

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43379
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: