Kūrybinga asmenybė - esminis ugdymo veiksnys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinga asmenybė - esminis ugdymo veiksnys
Alternative Title:
Creative personality - essential factor in the education
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2010, Nr. 3, p. 49-53
Keywords:
LT
Kūrybinga asmenybė; Kūrybingumas; Pedagoginis eksperimentas; Ugdymo metodai ir priemonės.
EN
Creative personality; Creativity; Methods and measures of education; Pedagogical experiment.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – aptarti studentų kūrybingumo ugdymo metodų bei priemonių tobulinimo gaires. Kūrybingumas apibrėžiamas kaip potencija sukurti naują objektą, unikalų, besiskiriantį vienu ar aibe požymių nuo jau žinomo. Išskiriama laukiamasis, reaktyvusis, iniciatyvusis ir prisidedamas kūrybingumas. Postuluojama, kad veikloje, priklausomai nuo jos pobūdžio bei vyksmo stadijos gali vyrauti vieno ar kito tipo kūrybingumas. Atliktas pedagoginis eksperimentas su studentais ir vyresniųjų klasių mokiniais. Kūrybingumo apraiškos tirtos E.P. Torrance TTCT testu ir tiriamųjų rašiniai analizuoti teksto suprantamumo požiūriu, skaičiuojant studentų ir mokinių sukurtų tekstų suprantamumo koeficientą. Nustatyta, kad po ugdomojo eksperimento statistiškai reikšmingai pagerėjo (p<0,05) visi tirti eksperimentinių grupių studentų ir mokinių kūrybingumo rodikliai: mąstymo sklandumas, lankstumas, originalumas bei detalumas, o kontrolinėse grupėse šių rodiklių pokyčiai buvo nereikšmingi (p>0,05). Respondentų rašinių teksto suprantamumas eksperimentinėse grupėse pagerėjo reikšmingai (p<0,05), o kontrolinėse liko praktiškai be pokyčių (p>0,05).Kūrybingai naudojant mastymo intensyvumą skatinančius ir kūrybingumą ugdančius mokymo metodus buvo pagerintas besimokančiųjų kūrybingumo lygis. Nustatyta, kad studentus ir mokinius reikia mokyti kurti geresnio suprantamumo tekstus. Mokinių ir studentų kūrybingumo ugdymui reikia ne tik atitinkamų mokymo metodų ir priemonių bet ir kūrybingų ugdytojų. [Iš leidinio]

ENPurpose of the work was to examine the directions of the improvement of methods and means of the development of the creativity of students and learners. In the work creativity it is understood as the potential of man to create new object, unique, differed from the known to society by one or several signs. The expected, reactive, initiative-taking and proactive type of creativity will be produced. It is postulated that in the activity depending on its form and stage of activity can expressed one or the other type of creativity. It was carried out pedagogical experiment with students and students of upper classes. For the development of the level of creative abilities in the activity was used the test E.P. Torrance (TTCT), and also analysis of written works to the degree of the intelligibility of text, in this case was calculated the coefficient of intelligibility. It was established, that after pedagogical experiment statistically significantly (p<0.05) were increased all indices of the creativity of students and students of upper classes in the experimental groups: facility, flexibility, originality and detail of thinking and in control group analogous changes were not significantly (p> 0.05).As a result the creative application of methods of instruction, which make it possible to increase the intensity of thinking and which bring up creativity, it was increased the level of creative abilities. It is established that is expediently to goal-directed train students and students to write the texts of highest intelligibility. For increasing the effectiveness of training the creativity of students are necessary not only the corresponding methods and the means of instruction but also the creatively working lecturers. [From the publication]

Related Publications:
Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų kūrybingumo ugdymo ypatumai / Audronė Dumčienė. Sporto mokslas. 2000, Nr. 4 (22), p. 54-56.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43353
Updated:
2018-10-03 16:22:15
Metrics:
Views: 8
Export: