Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos
Alternative Title:
Constitutional systems of the European Union member states
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
1021 p
Notes:
Skyrių autoriai: Darijus Beinoravičius, Toma Birmontienė, Darius Butvilavičius, Roberta Firavičiūtė, Kristina Grigienė, Egidijus Jarašiūnas, Gintaras Kalinauskas, Indrė Kavoliūnienė, Dainius Kenstavičius, Laimonas Markauskas, Indrė Pukanasytė, Alvydas Pumputis, Stasys Stačiokas, Ramunė Švedaitė, Milda Vainiutė, Elena Vaitiekienė, Juta Večerskytė, Saulė Vidrinskaitė, Juozas Žilys, Edita Žiobienė.
Contents:
Pratarmė — I. Airijos Respublikos konstitucinė sistema. Konstitucija — II. Austrijos Respublikos konstitucinė sistema — III. Belgijos Karalystės konstitucinė sistema — IV. Bulgarijos Respublikos konstitucinė sistema — V. Čekijos Respublikos konstitucinė sistema — VI. Danijos Karalystės konstitucinė sistema — VII. Estijos Respublikos konstitucinė sistema — VIII. Graikijos Respublikos konstitucinė sistema — IX. Ispanijos Karalystės konstitucinė sistema — X. Italijos Respublikos konstitucinė sistema — XI. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės konstitucinė sistema — XII. Kipro Respublikos konstitucinė sistema — XIII. Latvijos Respublikos konstitucinė sistema — XIV. Lenkijos Respublikos konstitucinė sistema — XV. Lietuvos Respublikos konstitucinė sistema — XVI. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės konstitucinė sistema — XVII. Maltos Respublikos konstitucinė sistema — XVIII. Nyderlandų Karalystės konstitucinė sistema — XIX. Portugalijos Respublikos konstitucinė sistema — XX. Prancūzijos Respublikos konstitucinė sistema — XXI. Rumunijos Respublikos konstitucinė sistema — XXII. Slovakijos Respublikos konstitucinė sistema — XXIII. Slovėnijos Respublikos konstitucinė sistema — XXIV. Suomijos Respublikos konstitucinė sistema — XXV. Švedijos Karalystės konstitucinė sistema — XXVI. Vengrijos Respublikos konstitucinė sistema — XXVII. Vokietijos Federacinės Respublikos konstitucinė sistema — Summary.
Keywords:
LT
Europos Sąjungos narių konstitucinės sistemos; Lyginamoji konstitucinė teisė; Europos Sąjungos ir jos narių interesų harmonizavimas.
EN
Constitutional systems of the European Union Member States; Comparative constitutional law; Harmonisation of the interests of the European Union and its Member States.
Summary / Abstract:

LTStudijoje nagrinėjamos Europos Sąjungą sudarančių valstybių narių konstitucinės sistemos.Pagrindinė šios studijos idėja yra ta, kad pateikiama ne kurių nors kitų pasaulio regionų ar atskirų šalių konstitucinio reguliavimo specifika, o Europos valstybių politinio junginio – Europos Sąjungą sudarančių šalių konstitucinių sistemų analizė. Tai pirmas Lietuvoje tokio turinio mokslinis veikalas, kuriame aprėpiama plati konstitucionalizmo raidos panorama Europoje, kur sprendžiamos sudėtingos problemos, susijusios ne tik su nacionalinių konstitucijų kaip aukščiausiosios teisės vaidmeniu politikoje ir teisėje, bet ir su šių šalių siekiais įgyvendinti uždavinius, kurie iškyla integraciniuose procesuose derinant valstybių ir Sąjungos interesus. Pratęsdama Konstitucinės teisės katedros mokslininkų pradėtus tyrimus konstitucinės teisės srityje, studija praplečia politikos ir teisės pažinimo ribas. Atsiranda visapusiškesnės prielaidos lyginti Lietuvoje egzistuojantį konstitucinį reguliavimą su kitų šalių konstitucinėmis sistemomis. Siekiant tokio pažinimo galima būtų įsitikinti, kad šiuolaikinė Lietuvos Respublikos Konstitucija atitinka tuos konstitucinio reguliavimo standartus, kurie brendo Europos ir kitų pasaulio tautų ir valstybių ilgaamžiuose laisvės ir demokratijos siekiuose. Kai kurių valstybių konstitucinės sistemos analizuojamos pirmą kartą apskritai. Šiuo atžvilgiu vertinant studiją galima būtų pasakyti, kad šis veikalas yra fundamentalaus tyrimo lyginamosios konstitucinės teisės srityje solidus pagrindas.

ENThis study analyses constitutional systems of member states of the European Union. The main idea of this study is that it does not present specifics of constitutional regulation in certain regions of the world or individual countries, but the analysis of the constitutional systems of member states of the European Union. It is the first scientific work on this theme in Lithuania. It covers a wide panorama of constitutional development of Europe, where complex problems, related to the role of national constitutions as the supreme law in politics and law as well as to the objectives of these countries emerging during integration processes when harmonising the interests of states and the Union, are discussed. In continuing the studies initiated by scientists of the Department of Constitutional Law in the field of constitutional law, this study enhances the perception boundaries of politics and law. More reasons to compare the constitutional regulation existing in Lithuania with constitutional systems of other states emerge. Seeking to develop such a perception, it could be useful to ascertain that the Constitution of the Republic of Lithuania corresponds to the standards of constitutional regulation, which were maturing in durable aspirations for freedom and democracy of other European States and other nations of the world. Constitutional systems of certain states are analysed for the first time. Taking into account the above, it could be stated that this work is a solid base for a fundamental research in the field of comparative constitutional law.

ISBN:
9789955195009; 9789955195016 (el. versija)
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43253
Updated:
2020-12-28 15:59:09
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: