Vaiko teisių reikšmingumas ir įgyvendinimas ugdymo įstaigose (lyginamasis tyrimas)

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėVaiko teisių reikšmingumas ir įgyvendinimas ugdymo įstaigose (lyginamasis tyrimas)
Kita antraštėImportance of children's rights and their implementation in educational institutions (comparative research)
Autoriai
LeidinyjeMokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2006, Nr. 6, p. 60-80
Reikšminiai žodžiai
LTVaiko teisės; mokykla; Globos įstaigos; pataisos įstaiga; reprezentacijos; lyginamasis tyrimas
ENthe children's rights; school; foster homes; correctional institutions; reprezentations; comparative research
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojamos vaikų reprezentacijos vaiko teisėms, teisių reikšmingumui ir gyvendinimui. Nagrinėjami tarpkultūrinio tyrimo, atlikto1994-2004 m., rezultatai. Tyrime dalyvavo trijų amžiaus grupių (7-9, 12-14 ir 16-18 m.) vaikai (berniukai ir mergaitės), besimokantys miesto ir kaimo mokyklose, bei dvi socialinės atskirties grupės: Lietuvos globos namų auklėtiniai ir pataisos įstaigoje esantys nepilnamečiai vaikinai. Ištirtos dvejopo pobūdžio vaikų reprezentacijos: vaikų teisių reikšmingumui ir vaikų teisių gyvendinimui. Tyrimas atliktas keliais etapais: pirmame etape analizuojamos Lietuvos ir 20 pasaulio šalių 12-14 m. vaikų reprezentacijos vaikų teisių reikšmingumui ir jų gyvendinimui. Antrame etape pristatomi tyrimo Lietuvoje ir Švedijoje rezultatai. Nagrinėjama moksleivių reprezentacijų vaiko teisių reikšmingumui ir gyvendinimui raiška. Trečiame etape analizuojamos Lietuvos pataisos namų bei vaikų globos namų auklėtinių reprezentacijos vaiko teisių reikšmingumui ir gyvendinimui. [Iš leidinio]

ENThe article deals with children's representations of the child's rights, their significance and implementation. The results of the intercultural research carried out in 1994-2004 are analyzed. Children of three age groups (7-9, 12-14 and 16-18), learning in urban and rural schools, boys and girls as well as two socially distinguished groups: pupils from Lithuanian foster homes and juveniles from correctional institutions participated in the research. Two types of children's representations were researched: significance of children's rights and their implementation. The research was carried out in several stages: the first stage analyzed 12-14 year old children's representations of the child's rights, importance and implementation in Lithuania and 20 countries world wide. The second stage represented the results of the research carried out in Lithuania and Sweden. Expression of children's representations of the child's rights, importance and implementation was analyzed. The third stage analyzed children's from correctional institutions and foster homes representations of the child's rights, importance and implementation. [From the publication]

ISSN1822-119X, 2424-3302
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4322
Atnaujinta2020-07-30 13:52:45
Metrika Peržiūros: 16    Atsisiuntimai: 12