Konsultavimas kaip problemų sprendimo valdymo praktika socialiniame darbe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konsultavimas kaip problemų sprendimo valdymo praktika socialiniame darbe
Alternative Title:
Consulting as problem solving management in social work practice
In the Journal:
Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika [International business: innovations, psychology, economics]. 2011, t. 2, Nr. 2, p. 47-56
Keywords:
LT
Atvejų analizė; Konsultavimas; Konsultavimo modelis; Problemų sprendimas; Problemų valdymas; Socialinis darbas; Socialinė intervencija; Socialinė pedagoginė veikla.
EN
Counseling; Problem solving; Social intervention; Social pedagogical activity; Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų ir pedagogų konsultavimo kaip metodo su¬pratimo ir naudojimo praktikos ypatumus. Jame nagrinėjami įvairūs vienos iš pagrindinių darbo su žmonėmis veiklos – konsultavimo – aspektai. Straipsnyje konsultavimas suprantamas kaip intervencijos ir palaikymo metodas, kai yra asmenybės socialinių santykių ar adaptacijos problemų, kurių sprendimo radimas ir jo įgyvendinimas pozityviai veikia socialinę ir darbo raidą. Yra nagrinėjama pati konsultavimo samprata ir jos raiška keletu požiūriu – sprendimų radimo valdymo ir sprendimų įgyvendinimo. Straipsnyje pateikiami keli ir kritiškai analizuoti konsultavimo atvejai, atrinkti iš daugiau kaip šimto socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų pateiktų konsultavimo atvejų aprašymų. Atvejų analizės metodu, pasitelkiant ir G. Egan modelį, atskleista, kad darbuotojai remiasi tais įgaliojimais, kurie yra nustatyti jų darbo instrukcijose. Konsultavimo kaip metodo, apimančio ir įgūdžius, tikslingą jų panaudojimą, jo efektyvumo analizę, pateiktų atvejų ap-rašymuose pasigendama. Konsultantai negeba nurodyti atvejų sėkmės ar nesėkmės priežasčių. Darytina išvada, kad rengiant socialinius darbuotojus (pedagogus) ar tobulinant jų kvalifikaciją per mažai dėmesio skiriama konsultavimo kaip metodo teorijai studijuoti ir įgūdžiams lavinti.Aktualumas. Konsultavimo sąvoka apima veiksmus, pradedant buitiniu pokalbiu, baigiant instrukcijų dalijimu. Šiame plačiame lauke yra sunku rasti aiškius teorinius rėmus, apibrėžiančius darbuotojo kaip konsultanto įtakos galias ir rezultatų aiškumą. O problema yra, nes mokytojo, socialinio darbuotojo, personalo darbuotojo ar vadovo darbe konsultavimas yra natūrali veiklos dalis, deja, retai apmąstoma kaip profesinio darbo dalis. Šiame straipsnyje bandoma pateikti konsultavimą kaip problemų sprendimo priėmimo valdymo procesą ir yra pateikiama keleto konsultavimo atvejų analizė remiantis konsultavimo kaip problemų valdymo samprata. Tyrimo metodai ir rezultatai, rekomendacijos. Tyrime dalyvavo daugiau kaip šimtas Lietuvos socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų globos įstaigose, socialinių paslaugų centruose. Tyrime buvo panaudotas atvejų aprašymo metodas. Kadangi buvo siekiama rasti, kaip konsultantai savo darbe remiasi konsultavimo samprata, jie buvo instruktuoti laisvai aprašyti vieną arba du jų darbo su klientais atvejus. [...]. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the activities related to counseling in the social and pedagogical work and different aspects of counseling as a support activity and as helping method. Article deals with understanding of concept of counseling and with various aspects of its interpretation. Article is based on proposed by G. Egan problem management model, which deals with problem defining and further steps to achieve results, releasing potential of personality or increasing life performances. Article discloses the phenomenon of counseling from the practical observations and real case studies. Narrative analysis shows that social workers are able to solve some problems using skills for achieving results, but exist luck of understanding counseling as problem management and implemen¬ting activities as counseling skills. Findings of case studies shows that counseling is effective method if counselors are aware of using method and skills having emphatic attitude to client. Also exists need of new study programs, because practitioners have difficulties by reflecting counseling process and skills use. Nevertheless cases show ability to achieve positive results using work experience and sensitivity concerning client problems. [From the publication]

ISSN:
2029-5774
Related Publications:
Hodegetika : auklėjimo mokslas / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2003. 319 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43210
Updated:
2021-03-17 17:10:16
Metrics:
Views: 114    Downloads: 47
Export: