Informacijos šaltinio paslapties išsaugojimo garantija baudžiamajame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos šaltinio paslapties išsaugojimo garantija baudžiamajame procese
In the Journal:
Justitia. 2004, Nr. 1, p. 63-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apsauga; Baudžiamasis procesas; Informacijos šaltinis; Spaudos laisvė; Teisė neatskleisti informacijos šaltinio; Criminaal procedure; Criminal procedure; Press freedom; Protection; Right to refuse to disclose source of information; Source of information.
Keywords:
LT
Apsauga; Baudžiamasis procesas; Informacijos šaltinis; Politinės teisės / Political rights; Spauda / Press.
EN
Criminaal procedure; Criminal procedure; Press freedom; Protection; Right to refuse to disclose source of information; Source of information.
Summary / Abstract:

LTEuropos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos1 (toliau - Konvencija) 10 straipsnio 1 dalis skelbia, kad „kiekvienas turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus. Tai teisė laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas, valdžios pareigūnų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų [...]“. Tarptautinės teisės teorijoje pripažįstama, jog šios nuostatos atspindi dar kitaip vadinamąją bet kurios asmens veiklos informacijos laisvės garantiją. Nors ši asmens garantija nėra absoliuti, kaip kad numatyta Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje, tačiau daugelio valstybių nacionalinėse teisės sistemose šiuo klausimu nėra vienos nuomonės. Deja, dažnai informacijos laisvė suprantama kaip absoliuti asmens garantija pamirštant vieną svarbų dalyką - demokratinės visuomenės interesus, proporcingumą taikant šią garantiją, informacijos šaltinio paslapties apsaugos ir teisingumo principų poreikius. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese : monografija / Raimundas Jurka ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2009. 302 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43189
Updated:
2017-01-29 15:53:36
Metrics:
Views: 14
Export: