Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000-2010) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės ir etikos problemos Lietuvos regioninėje periodikoje (2000-2010): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
268 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Regionai; Žurnalistika; Etika; Teisė; Atsakomybė.
EN
Press; Ethic; Law; Journalism; Accountability.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problems of law and ethics in the regional periodical press of Lithuania (2000-2010) Vilnius, 2012 40 p
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – Lietuvos regioninės ir vietinės periodikos redakcijų teisės ir etikos pažeidimai 2000–2010 metais. Darbo tikslas – nustatyti, kaip laikomasi teisės ir etikos normų Lietuvos regionų ir vietos visuomenės informavimo priemonėse ir kas tai lemia. Tyrimas pagrįstas žiniasklaidos socialinės atsakomybės teorija, o tyrimo dizainas projektuotas pagal prancūzų mokslininko C. J. Bertrando atsakingos žiniasklaidos sistemų modelį. Darbe naudoti mokslinio tyrimo metodai – loginė, lyginamoji ir kompleksinė šaltinių analizė, kritinis aprašomasis ir analitinis metodai, taip pat sociologiniai ir sisteminiai tyrimo metodai, turinio analizė, kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė, aprašomoji statistika, analitinė teismų praktikos apžvalga. Darbo naujumą sudaro regionų ir vietinės spaudos veiklos 2000–2010 metais nagrinėjimas teisiniu bei etiniu aspektais, įvardijami funkciniai ir norminiai VIP reguliavimo ir savitvarkos institutų aspektai; taip pat darbe pateikiama autorės atlikta Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir Visuomenės informavimo įstatymo normų lyginamoji analizė, pirmą kartą pateikiama savitvarkos institucijos – Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimų, priimtų dėl regioninės žiniasklaidos redakcijų veiklos, analitinė apžvalga bei regioninės periodikos teismų praktika, suformuota per pirmąjį XXI amžiaus dešimtmetį. Darbo teorinį bei praktinį naujumą taip pat sudaro ir sociologinė apklausa, kurioje dalyvavo 120 regioninių ir vietinių laikraščių redakcijų darbuotojų. Šio tyrimo metu suformuluotos ir patikrintos hipotezės leidžia formuluoti rekomendacinio pobūdžio išvadas, kurios galėtų pasitarnauti šalies žurnalistams dirbti taikant atsakingos žiniasklaidos principus.

ENThe object of the work – the legal and ethical violations by Lithuanian regional and local periodical press editorial offices in 2000–2010. The goal of the work – to establish the adherence to the legal and ethical norms by Lithuanian regional and local public information media and to identify what has influence on it. This investigation is based on the theory of social responsibility and accountability of mass media. It is designed using the model of media accountability system created by a French scientist C. J. Bertrand, which is presented in the theoretical part in more detail. The novelty of the work consists of the exploration of legal and ethical aspects of regional and local periodical press in 2000–2010. The author discusses research context and points out functional and normative aspects of the regulatory and self-regulatory institutions of the public information media. A comparative analysis of the norms expressed in the Code of Ethics of Lithuanian Journalists and Publishers and the Law on the Provision of Information to the Public, the analytical review of the decisions made by the Commission of Journalists and Publishers Ethics on the activity or regional media editorial offices, the analytical review of the court practice regarding regional periodical press formed during the first decade of the 21st century – are presented by the author for the first time.The theoretical and practical novelty also consists of a sociological survey of the staff from 120 regional and local newspapers’ editorial offices. The main red line unites the components of the media accountability system as outlined in the works by C. J. Bertrand in the questionnaire. This survey enabled the author to formulate and test the hypotheses and draw the conclusions that can be applied by Lithuanian journalist in developing the principles of accountable media.

Subject:
Related Publications:
Teisės ir etikos problemos Šiaurės Lietuvos periodinėje spaudoje / Modesta Gaučaitė. Žurnalistikos tyrimai. 2016, Nr. 11, p. 28-54.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43010
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 12
Export: