Kriminalistikos profilaktinė funkcija : kai kurie teoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistikos profilaktinė funkcija: kai kurie teoriniai aspektai
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 22 (14), p. 183-190
Summary / Abstract:

LTNusikalstamumas ir jo prevencija - tai itin sudėtinga, įvairiapusė problema tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriu, kurią kaip pabrėžia daugelis mokslininkų, būtina nagrinėti kompleksiškai, dalyvaujant įvairių teisės sričių specialistams. Tam tikslui rengiamos įvairios mokslo programos. Lietuvos teisės universiteto parengtoje mokslinių tyrimų programoje „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“ viena iš krypčių plėtojant kriminalistikos mokslo teorinius pagrindus yra skirta kriminalistikos profilaktikos struktūros ir jos galimybių panaudojimo, užkertant kelią nusikaltimams, plėtrai. Profilaktinis kriminalistikos vaidmuo mokslinėje literatūroje traktuojamas nevienareikšmiškai. Egzistuoja dvi nuomonės. Vieni mokslininkai teigia, kad kriminalistika neabejotinai atlieka nusikaltimų profilaktikos funkciją. Kiti yra tos nuomonės, jog „kriminalistinės“ nusikaltimų profilaktikos nėra. Šią funkciją jie priskiria kriminologijos kompetencijai. Klausimas, kokią vietą kriminalistikos mokslo sistemoje turėtų užimti kriminalistinė profilaktika, iki šiol yra atviras. Autorė nagrinėja kai kuriuos teorinius šios problemos aspektus, išdėsto savo nuomonę apie profilaktinės kriminologijos ir kriminalistikos funkcijų skirtumus, pateikia išsamią kriminalistinės profilaktikos rūšių klasifikaciją nusako tolesnę šios problemos mokslinio nagrinėjimo perspektyvą. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Kriminalistinės profilaktikos samprata / Lina Novikovienė. Jurisprudencija. 2005, Nr. 67 (59), p. 83-91.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43001
Updated:
2018-12-17 10:56:59
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: