Kriminalistinės profilaktikos samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinės profilaktikos samprata
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 67 (59), p. 83-91
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kriminalistika.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTNusikalstamumo ir jo prevencijos problema visuomet buvo laikoma ypač sudėtingu procesu, apimančiu tiek mokslinius (teorinius), tiek praktinius aspektus. Klausimas, kokiomis priemonėmis galima paveikti nusikalstamumą, kaip tinkamai derinti prevencinę ir represinę veiklą, kaip paveikti nusikalstamas veikas linkusius daryti asmenis, kad jie atsisakytų savo nusikalstamos veiklos, kelia vis didesnį mokslininkų ir praktikų susirūpinimą. Autorė mano, jog pirmiausia būtina suformuoti teorinius kriminalistinės profilaktikos pagrindus. Iki šiol lieka neišspręsti kriminalistinės profilaktikos sampratos, jos turinio, vietos kriminalistikos moksle ir daugelis kitų probleminių klausimų. Atsižvelgiant į aktyvią mokslininkų diskusiją dėl kriminalistikos mokslo prigimties bei jos kintančią sistemą, daugelis kriminalistinės profilaktikos klausimų reikalauja papildomo tyrimo. Straipsnyje, analizuodama įvairių šalių praktika paremtus ir mokslininkų suformuluotus kriminalistinės profilaktikos apibrėžimus, autorė išdėsto savo nuomonę kriminalistinės profilaktikos sąvokos, turinio ir kitais probleminiais klausimais. Darbe išsamiai nagrinėjamos kriminalistinės profilaktikos turinį sudarančios kriminalistinės nusikaltimų profilaktikos priemonės, būdai ir metodai. [Iš leidinio]

ENThe problem of crime and its prevention has always been considered a very complicated process, which includes both scientific (theoretical) and practical aspects. Scholars and practitioners have increasingly sought to trace the right measures to fight crime, to properly combine preventive and repressive activities, and to change the behaviour of individuals prone to criminal activities. The author argues that, first of all, it is important to formulate the theoretical forensic prevention fundamentals. By now, the concept and content of forensic prevention, and place in forensic science, as well as many other related issues are still unresolved. Drawing on the view of the active scientists’ discussion about the nature and changing system of forensic science, the author suggests that many issues on forensic prevention need additional research. Based on her analysis of the concepts formulated by other scientists and backed-up by practice in foreign countries, the author also presents her attitude towards the concept and content of forensic prevention and other related issues. The paper examines in detail the contents of forensic crime prevention, i.e. its measures, types and methods.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Kriminalistikos profilaktinė funkcija : kai kurie teoriniai aspektai / Lina Novikovienė. Jurisprudencija. 2001, Nr. 22 (14), p. 183-190.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1754
Updated:
2018-12-17 11:34:59
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: