Legal protection for digital property: copyright aspects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Legal protection for digital property: copyright aspects
Alternative Title:
Informacinės nuosavybės teisinė apsauga: autorių teisių aspektai
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 20 (12), p. 113-122
Keywords:
LT
Autorių teisių apsauga; Autorių teisės; Informacinė nuosavybė; Intelektinė nuosavybė; Kompiuterinės programos; Kompiuterių programos ir technologijos; Skaitmeninė nuosavybė; Teisinė apsauga.
EN
Computer programs; Computer programs and technologies; Copyright; Copyright protection; Digital property; Intellectual property; Legal protection; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje istoriniu ir lyginamuoju aspektu analizuojama informacinės nuosavybės, o visų pirma kompiuterių programų, teisinė apsauga autorių teisės normomis. Kompiuterių programos pasirinktos kaip viena iš pagrindinių ir teisinio reguliavimo prasme reprezentatyviausia informacinės nuosavybės forma. Pirmoje dalyje pateikiama trumpa istorinė informacinės nuosavybės (t.y. visų vertybių, kurios gal būti išreikštos elektronine forma) teisinės apsaugos apžvalga, aptariamos svarbiausios tendencijos. Antroje dalyje pateikiamas JAV ir Europos Sąjungos norminių aktų, teismų praktikos bei mokslinių poziciją kompiuterių programų teisinės apsaugos srityje palyginimas, pabrėžiami pasikeitimai tradiciniuose autorių teisės institutuose, taip pat pavojai, kuriuos kelia naujausios autorių teisių reglamentavimo iniciatyvos. Trečiojoje dalyje apžvelgiamos kompiuterių programų teisinės apsaugos nuostatos Lietuvoje, pateikiamas jų palyginimas su tarptautine praktika. Straipsnyje teigiama, kad vienas iš svarbiausių kompiuterių programų ir informacinės nuosavybės reglamentavimo tikslą Lietuvoje greta autorių teisių užtikrinimo ir piratavimo prevencijos turėtų būti nacionalinės informacinės ekonomikos kūrimosi skatinimas. Deja, argumentuojama tuo, kad šis tikslas dažnai laikomas mažesnės svarbos nei autorių teisių (ypač užsienio teisių turėtojų) gynimas. Išvadose pateikiama nuomonė, kad naujausi autorių teises reglamentuojančią teisės aktą pasikeitimai Lietuvoje, ypač nuostatos dėl techninią apsaugos priemonią reglamentavimo, yra tik mechaninės kai kurių tarptautinių nuostatą kopijos, priimtos skubotai, neatsižvelgiant į mokslines nuomones ir tarptautinę praktiką, todėl neatitinka minėtų tikslų ir kelia grėsmę jaunai infonnacinei ekonomikai Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe author examinee legal attempts to regulate digital property. By 'digital property' any valuable that is usable or available in electronic form is understood, including computer programs, databases, digital audio and video, etc. Due to authors' own expertise, legal protection of digital property is represented through issues on legal protection of computer programed First part of the assignment accomplished by this article deals with copyright protection of digital property. The article surveys most important international legislation and caee law, ae well as academic opinions on legal regulation of digital property. The significant transformations and differences from traditional principles of Intellectual property law that took place with the rise of digital property are emphasized, together with the challenges brought by digital technology. It is further argued that for the newly established national legal systems, such as Lithuanian, a simple extension of the existing Intellectual property legislation, or mechanical Implantation of foreign laws is not adequate, while the risks are crucial. Careful national approach may be needed in order to achieve socially desirable results and not to prevent establishment of national information economy. The article is conducted ae a result of the research done by the author during the research visit to Donald berman laboratory for Information Technology and Law with the La Trobe University, Bundoora, VIC, Australia. The author wishes to express his gratitude to Dr. Andrew Stranieri, whose views and thoughts inspired this article, and Dr. John Zeleznikow, whose efforts have made possible this research visit. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Perspectives of patent protection for computer programs indeveloping information economy / Mindaugas Kiškis. Jurisprudencija. 2002, Nr. 24 (16), p. 117-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42991
Updated:
2020-06-29 16:53:33
Metrics:
Views: 2
Export: