Institutional factors as criteria for business environment identification

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Institutional factors as criteria for business environment identification
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 4, p. 1245-1251
Keywords:
LT
Institucinė teorija; Verslo aplinka; Veiklos vertinimas.
EN
Institutional theory; Business environment; Performance measurement.
Summary / Abstract:

LTVerslo aplinką veiklos vertinimo kontekste galima tirti remiantis skirtingais požiūriais, perspektyvomis ir teorijomis. Straipsnio tikslas – atskleisti institucinius veiksnius verslo aplinkos identifikavimui veiklos vertinimo kontekste. Atlikus institucinių veiksnių analizę galima teigti, kad instituciniai veiksniai gali būti laikomi kriterijais organizacijos išorinei ir vidinei aplinkai vertinti, organizacijai veikiant dviejuose skirtinguose lygiuose – aplinkos ir organizacijos. Aplinkos lygio institucinių veiksnių organizacija valdyti negali. Organizacijos lygio instituciniai veiksniai rodo organizacijos reakciją į verslo aplinką ir organizacijos vidinės aplinkos formą. Remiantis mokslinės literatūros analize ir ekspertų tyrimo rezultatais galima teigti, kad aplinkos ir organizacijos instituciniai veiksniai yra tinkami kriterijai nustatyti organizacijos vidinę ir išorinę aplinką. Remiantis mokslinės literatūros analize buvo parengtas pagrindinių institucinių veiksnių sąrašas veiklos vertinimo kontekste. Remiantis ekspertų nuomonės suderinamumo rezultatais, apklausą atliekančio patikimumu ir parinktais svarbiais instituciniais veiksniais, galima teigti, kad instituciniai veiksniai: ekonominiai apribojimai, konkurencija, socialinių, ekonominių politinių institucijų spaudimas, kompetencija, organizacijos strateginė orientacija ir organizacijos bruožai yra tinkami kriterijai nustatyti vidinei ir išorinei organizacijos aplinkai ir jų kontekstui siekiant analizuoti veiklos vertinimo sistemą.

ENThe paper focuses on the analysis of business environment in the context of performance measurement. Performance measurement is useful for an organization when it fits into the external and internal environment of the organization. The first requirement is to identify the business environment in order to analyze performance measurement. Institutional theory identifies internal and external environmental factors as institutional factors, according to which the behaviour of an organization could be disclosed and researched. This shows that according to the institutional factors internal and external environment of organization could be revealed. The methods of comparative analysis and synthesis of scientific literature were applied for the analysis of business environment. The criteria list for the identification of internal and external environment was systematized. Theoretical assumptions and data from expert research of institutional factors for business environment identification in the context of performance measurement are developed, presented and analysed. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42928
Updated:
2018-12-17 13:21:58
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: