The University in the promotion of sustainability

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The University in the promotion of sustainability
In the Book:
Innovation, education and communication for sustainable development / Walter Leal Filho (ed.). Frankfurt am Main: Lang, 2006. p. 497-513. (Environmental education, communication and sustainability ; Vol. 24)
Keywords:
LT
Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė aukštųjų mokyklų atsakomybė yra paruošti savo studentus gyvenimui, padidinti supratimą, suteikti žinių, įgūdžių ir vertybių, kurios yra reikalingos darniai ateičiai. Švietimas, tyrimai, vadyba, planavimas, pirkimas, transporavimas, statybos ir renovacija yra keli iš būdų, kaip universitetai galėtų įsitraukti į darnų vystymąsi. Jungtinių tautų dokumentai įpareigoja formalias švietimo institucijas, kaip visumą, įskaitant studentus, dėstytojus, vadovus ir kitą personalą, laikytis darnaus vystymosi principų. Vis didėjantis švietimo institucijų skaičius pasirašė darnos deklaracijas ir įgyvendina šiuos pasižadėjimus per politikas ir praktikas. Universitetai yra didelis valstybės organizmas, vartojantis daug išteklių, perkantis produktus ir paslaugas. Dėl šios priežasties jie turėtų pripažinti ir atkakliai siekti tokios praktikos, kuri mažina aplinkos taršą ir siekia palikti ekologinį pėdsaką. Kad taptų atsakingais piliečiais, universitetų studentai turėtų išmokti kritiškai mąstyti apie pasaulį, todėl mokymosi kontekstas turėtų susidaryti iš pavyzdžių, kaip darnumas tampa neatskiriama universitetų veiklų dalis. Žmonės, kurie yra tiesiogiai susidomėję pokyčiais darnumo link nesubūrė lemiamos daugumos rėmėjų, kad būtų galima pradėti diegti inovacijas universitetuose, todėl pedagogų ir tų, kurie domisi darniu vystymusi, mokymai yra labai svarbūs.Reikšminiai žodžiai: Darni plėtra; Universitetas darnioje plėtroje; Darnios plėtros principų įgyvendinimas; Sustainable development; University in sustainability; Implementation of sustainable development principles.

ENThe paramount responsibility of higher educational establishments is to prepare their students for life, increase their awareness, equip them with knowledge, skills and values necessary for a sustainable future. Education, research, management, planning, procurement, transport, construction and renovation are just a few of several possible ways how universities could become involved in sustainable development. United Nations documents commit formal educational establishments, including students, lecturers, managers and other staff, to adhere to principles of sustainable development. An ever growing number of educational establishments sigh up to sustainability declarations and enforce their commitments through their policies and practices. Universities are a huge national organism consuming a lot of resources, procuring goods and services. Due to this reason they should respect and vehemently put into practice such environmentally friendly policies in order to leave an ecological footprint. To become conscious citizens, university graduates have to learn critical thinking about global issues; the learning experience should entail examples of sustainability becoming part and parcel of university activities. People directly interested in developments towards sustainability have not ensured vital support of sponsors to be able to introduce innovations at universities; thus the knowledge passed by professors and everybody interested in sustainable development are all the more relevant.

ISBN:
3631556446
Related Publications:
Assessment of sustainability : studies at universities and colleges in Lithuania / Linas Kliucininkas. International journal of sustainability in higher education. 2001, Vol. 2, no. 3, p. 250-256.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4288
Updated:
2013-04-28 16:03:13
Metrics:
Views: 14
Export: