Assessment of sustainability : studies at universities and colleges in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of sustainability : studies at universities and colleges in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Administracija; Aukštasis mokslas; Darnus vystymasis; Dėstytojai; Lietuva; Studentai; Tvari plėtra; Ugdymo turinys
EN
Administration; Curriculum; Curriculum, teachers; Higher education; Lithuania; Students; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami tarpiniai nacionalinės diskusijos „Universitetai darniam vystymui“ rezultatai. Siekiant įgyvendinti Hagos deklaraciją Lietuva ir Švedija pasiūlė darbų planus. Buvo sukurtos trys darbo grupės: pradinio, aukštesnio vidurinio išsilavinimo ir formalaus suaugusiųjų lavinimo; aukštojo išsilavinimo institucijų; neformalaus lavinimo. Mokytojai ir dėstytojai iš universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo institucijų buvo pakviesti pradėti nacionalinę diskusiją apie kiekvieno lavinimo sektoriaus esamą būklę ir galimus būdus kaip vystyti ir diegti darnos principus savo studijų programose. Akademinis darnaus vystymosi supratimas Lietuvoje labai priklauso nuo aukštojo mokslo nacionalinių tradicijų. Darnus vystymasis kaip procesas reikalauja įdiegti naujas mokymosi ir mokymo metodologijas, pagrįstas „besivystančių žinių“ tyrimais. Atvejo studijų analizė yra svarbus metodologinis požiūris, komunikuojantis darnos principus ir vystantis studentų kūrybinį mąstymą. Taikant šią metodologiją sudėtingų problemų skerspjūvį galima interpretuoti iš socialinės, ekonominės, aplinkosaugos etinės ir kitų perspektyvų. Tik maža dalis universitetų nurodė, kad turi fundamentalų darnios plėtros kursą. Dauguma dalyvių pabrėžė, kad fundamentalūs aplinkosaugos kursai jau yra integruoti į studijų programas. Straipsnyje apžvelgiami klausimyno, parengto pagal darnaus vystymosi veiksmų programą Agenda 21, rezultatai ir numatytos priemonės skatinti darnaus vystymosi įgyvendinimą universitetų ir kolegijų studijose.

ENAbstract presents the intermediate results from the national discussion ''Universities for Sustainable Development'', which is going on in the frame of Educational Sector of AGENDA 21 for the Baltic Sea Region in Lithuania. The assessment of the current situation and development of the guidelines for the regional action plan were considered as the main goals of the working group. National working groups have carried out informal discussions and elaborated questionnaires for universities and colleges. The outcomes from the discussions and statistical results of inquests are presented. [text from author]

ISSN:
1467-6370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26621
Updated:
2013-06-01 13:40:19
Metrics:
Views: 9
Export: