Profesinis rengimas : bendrųjų gebėjimų ugdymas universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinis rengimas: bendrųjų gebėjimų ugdymas universitete
Alternative Title:
Professional training: general skills education at university
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 1 (20), p. 13-18
Keywords:
LT
Bakalauro studijų programa; Bendrieji gebėjimai; Policijos pareigūnas; Studentas; Studentas,.
EN
Bachelor's degree program; General skills; Police officer; Student.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programos bendrojo lavinimo dalykų dalys, išryškinant jose bendrųjų gebėjimų plėtotę. Tuo remiantis visose universitetinėse programose yra didelis dėmesys skiriamas bendrųjų gebėjimų ugdymui. Tai aktualu rengiant įvairios srities specialistus, tarp jų ir policijos pareigūnus. Dažnai edukologams kyla klausimas, kaip ugdyti būsimą specialistą, kad jis pasižymėtų gebėjimu adaptuotis greitai besikeičiančioje, kupinoje iššūkių visuomenėje, turėtų sukaupęs būtiną kiekį žinių, gebėtų jas taikyti įvairiose praktinėse situacijose, gebėtų analizuoti, interpretuoti ir numatyti tolimesnį savo karjeros kelią. [Iš leidinio]

ENPaper analyzes Mykolas Romeris University Public Safety Department of Law and Police Activities bachelor's degree program in general education subjects are, highlighting their key skills development. On this basis, all university programs have a strong focus on basic skills education. It is important for the development of various professionals, including police officers. Educationists often wonder how to educate future professionals that they share the ability to adapt to a rapidly changing, challenging and society, should build up the necessary amount of knowledge to be able to apply them in various practical situations, able to analyze, interpret and provide further his career. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42793
Updated:
2019-02-08 12:54:10
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: