Teksto jungimo priemonių vartosena gimtakalbių ir negimtakalbių studentų rašto darbuose anglų kalba. Gretinamoji konektorių analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teksto jungimo priemonių vartosena gimtakalbių ir negimtakalbių studentų rašto darbuose anglų kalba. Gretinamoji konektorių analizė: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
229 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2012 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Konektoriai; BASK kalba; Tekstynai.
EN
Connectors; Learner language; Corpora.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Connector usage in native and non-native learners' English writing: contrastive analysis Vilnius, 2012 34 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pateikiamas teksto konektorių, kaip vienos iš teksto rišlumą galinčių užtikrinanti priemonių, vartojimo lietuvių BASK (besimokančiųjų anglų kaip svetimosios kalbos) studentų rašytiniame diskurse tyrimas. Kontrastyviosios tarpukalbės analizės ir statistinės duomenų analizės metodais nustatyti lietuvių BASK kalbai būdingi eksplicitinio minčių žymėjimo konektoriais ypatumai: reikšmingai dažnesnis kiekybinis konektorių vartojimas, gimtakalbiams būdingos sakinio vidurio pozicijos vengimas bei semantinių santykių žymėjimas gimtakalbiams nebūdingose teksto dalyse. Disertacijos rezultatai parodė dvigubą priklausomybės tarp kalbos vartotojo lygio ir rašančiojo brandos bei konektorių dažnio tendenciją. Sąlyginai lengvesnių semantinių kategorijų atveju nustatyta atvirkštinė, o sąlyginai sudėtingesnių – tiesioginė priklausomybė. Tyrimas taip pat atskleidė, kad lietuvių BASK kalba skiriasi nuo kitų kalbinių grupių BASK kalbos. Darbo rezultatai, nepaisant nustatytų lietuvių BASK studentų konektorių vartosenos ypatumų, leidžia daryti prielaidą apie beveik universalaus samprotavimo modelio, grindžiamo argumentų išvardijimu, kontrargumentų ir priežasčių nurodymu, bei nedidelės dažniausiai vartojamų konektorių grupės egzistavimą.

ENThis dissertation reports on the analysis of text connectors in the Lithuanian EFL and native students’ argumentative essays. The application of methods of Contrastive Interlanguage Analysis and statistical data analysis produced results on the overt marking of semantic relations in the Lithuanian EFL students’ writing. Overall statistically significant overuse and the use of connectors in a non-preferred sentence or text position were observed. The results indicated that a correlation between a writer’s language level and maturity, and connector frequency could be characterised by opposing tendencies. In relatively ‘more simple’ semantic categories, the observed relationship was inverse, while in ‘more complex’ categories – direct. The study also showed some differences between the use of connectors by the Lithuanian EFL learners and learners with different mother tongue backgrounds. Despite the observed differences in connector usage, the results allow us to hypothesize about an almost universally used model of argumentation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42682
Updated:
2022-02-07 20:09:03
Metrics:
Views: 14
Export: