Pagrindiniai karjeros konsultantų rengimo parametrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagrindiniai karjeros konsultantų rengimo parametrai
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2011, Nr. 21, p. 10-29
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjeros projektavimas; Karjeros projektavimo paslaugos; Karjeros konsultantas; Karjeros konsultantų rengimo parametrai; Career designing; Career designing services; Career counselors; Career counselors‘ training.
Keywords:
LT
Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami esminiai karjeros konsultantų rengimo klausimai ir siekiama apibūdinti pagrindinius karjeros specialistų rengimo parametrus. Analizuojama atskiros (tik karjeros konsultantų rengimui skirtos) studijų programos poreikio svarba, aptariamas kvalifikacinio laipsnio reikalingumas, apžvelgiami pagrindiniai teorinio studijų turinio aspektai, teorinių žinių ir praktinių mokėjimų tarpusavio ryšiai ir nauda. Straipsnyje taip pat nagrinėjama specializavimo poreikis, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimo poreikis ir svarba. Pristatomi kiekybinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys ekspertų nuomonę apie minėtuosius parametrus ir nubrėžiantys gaires karjeros konsultantų rengimo modeliavimui Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENIn nowadays society human being and his/her abilities are considered to be the most valuable treasure in a state and the most important presumption for further development of the society. The aim is posed for career designing services to assist to employ human resources as good as possible ensuring that person’s skills and interests would correspond to the proposed learning and employment possibilities (Profesinio orientavimo strategija, 2003). Career designing is treated as one of the most relevant measures that assure person’s competitiveness in changing labor market, whereas career designing services are considered to be essential when seeking inhabitants’ employment, reducing social exclusion and increasing social cohesion (Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, 2004; 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, 2007; Resolution of the Council, 2004). In Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies (2008) the complexity of lifelong learning is pointed out as well as long-lasting strategic thinking for career planning is promoted. The need for developing lifelong learning and career designing skills is emphasized aiming to teach people to manage their career „paths“. One the the most important criterion ensuring the successful achievement of these aims is related to proper education of career designing specialists – career counselors (European Report, 2002). This is also clearly pointed out in Career designing strategy (2003), in which qualitative and consecutive career counselors’ education is named to be one of the most important objectives in career designing field in Lithuania.The performed studies (OECD, 2004; Cedefop, 2005, 2008, 2009; Pukelis, Navickienė, 2011) show that in the world career designing services are proposed by staff with various qualifications and professional training. Different practices exist for training these specialists. One can notice a big variety of career counselors‘ training forms as well as purposes, duration, stage or structure of training programs. This existing variety of career counselors‘ training raises the problem question of this article – what is the best training path for career counselors, i.e. what should be the basic characteristics of these specialists‘ training? To answer this question the main parameters of career counselors training are defined and discussed, also the experts‘ position regarding these parameters is presented. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42667
Updated:
2018-12-17 13:13:06
Metrics:
Views: 26    Downloads: 14
Export: