Research of competitive environment of Klaipėda Seaport comparing to other seaports in the eastern Baltic Sea region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research of competitive environment of Klaipėda Seaport comparing to other seaports in the eastern Baltic Sea region
In the Journal:
Transport. 2012, Vol. 27, no. 1, p. 5-13
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTKonstruktyvus ir sisteminis jūros uosto valdymas gali lemti jo sėkmingą gebėjimą konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti Klaipėdos jūsų uosto konkurencinę aplinką palyginus su kitais jūsų uostais rytiniame Baltijos jūros regione. Klaipėdos jūsų uosto konkuravimo gebėjimų analizė atskleidė jo silpnąsias puses, įtakojančias bendrą uosto konkurencingumą. Krovinių srautams planuoti buvo pritaikytas srautų prognozavimo metodas. Remiantis duomenimis, gautais remiantis realia prognoze, bendras krovinių srautas iš rytų Baltijos jūrų uostų iki 2030 metų turėtų padidėti iki 458 mln. t. Remiantis optimistine prognoze, šis srautas turėtų padidėti iki 537,3 mln. t iki 2030 m. Analizuojant Klaipėdos jūsų uosto vystymąsi, remiantis prielaida, kad krovinių srautai pasiskirstys tolygiai tarp dabartinių uostų, prognozės rodo, kad Klaipėdos jūsų uosto apyvarta iki 2030 metų pasieks: remiantis realistiniu scenarijumi – 50,5 mln. t; remiantis optimistiniu scenarijumi – 55,3 mln. t. Uosto vystymasis yra integruota užduotis, kurią norint atlikti reikia įvertinti krovinių srautus per tam tikrą laikotarpį, galimus krovinių srautų pokyčius, investicijas į uostą, kitų uostų įtaką krovinių srautams, transportavimo kainų pokyčius ir pan. Tam reikia tolimesnio rinkos tyrimo. Uosto jungtys su kaimyninių šalių (Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos) transporto ir logistikos tinklu leidžia pasiekti sinergijos efektą ir pasinaudoti kooperacija tarp skirtingų suinteresuotų šalių.Reikšminiai žodžiai: Galimybė konkuruoti; Klaipėdos jūros uostas; Konkurenciniai gebėjimai; Krovinių srautai; Uosto konkurencingumo skatinimo scenarijai; Uosto konkurencinių pranašumų determinantės; Cargo flows; Competitive ability; Determinants of seaport competitive ability; Klaipėda Seaport; Scenarios of the encouragement of seaport competitive ability.

ENConstructive and systematic management of a seaport may determine its successful competitive ability in the international market. The analysis of competitive ability of Klaipėda Seaport highlighted its weakest points, influencing the overall competitiveness of the port. The encouragement of port competitive ability is often stressed, however, there is a lack of methodologically based competitive models that include all key factors determining port competitive ability. The current paper gives stages of evaluation both the significance of indices and the importance of criteria in the international market allowed us to determine factors that have an impact on port competitive ability mostly. The method, allowing to predict cargo flows, was used in the description of scenarios for the encouragement of port competitiveness. In order to ensure these cargo flows the port development is also concerned, as an integrated task, which would allow the evaluation of possible changes of cargo flows, port investments and influence of other ports on cargo flows, etc. [From the publication]

ISSN:
1648-4142; 1648-3480
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42645
Updated:
2021-03-04 09:24:53
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: