Ankstyvojo raštingumo sampratos pokyčiai : teorinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvojo raštingumo sampratos pokyčiai: teorinis aspektas
Alternative Title:
Changes of conception of early development of literacy: theoretical aspect
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2003, Nr. 1 (8), p. 6-14
Keywords:
LT
Ankstyvasis raštingumas; Ikimokyklinis amžius; Raštingumo teorija; Raštingumo vystymosi paradigmos; Šeima; Šeimos faktorius.
EN
Early literacy; Family; Family factor; Literacy development paradigm; Literacy theory; Pre-school children age.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant ankstyvųjų skaitymo ir rašymo įgūdžių raidos aspektus, literatūroje pasigendama išsamios ankstyvojo raštingumo raidos sampratos pokyčių analizės. Todėl šiame straipsnyje siekiama susisteminti žinias apie ankstyvųjų raštingumo įgūdžių raidos sampratos pokyčius. Galima daryti prielaidą kad raštingumo raidos samprata XX a. apima keturias paradigmas: 1) tradicinę, 2) brandumo, 3) pasirengimo skaityti, 4) besiformuojančio raštingumo. Straipsnio tikslas: 1) išnagrinėti ankstyvojo raštingumo raidos sampratos paradigminius pokyčius XX amžiuje, susisteminti juos chronologine seka; 2) išanalizuoti šiuolaikinę besiformuojančio raštingumo teoriją bei šios teorijos pagrindu atliktus tyrimus; 3) išryškinti šeimos svarbą įgyjant ankstyvuosius skaitymo ir rašymo įgūdžius. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą atlikta mokslinės literatūros analizė. [Iš Įvado]

ENIn the article the main attention is paid to the theoretical changes in understanding of early literacy development during the 20, h century. For this reason we analyze the following paradigms of early literacy development: traditional paradigm, maturation paradigm, paradigm stressing readiness to read and emergent literacy paradigm. Along with the paradigms, we analyze the main features of contemporary theory of literacy, where the most important role in the process of acquiring early literacy skills is attributed to the family factors (e.g. family literacy experiences, availability of literacy-related tools, shared storybook reading etc.). [Text from author]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42606
Updated:
2019-02-27 18:24:09
Metrics:
Views: 152    Downloads: 68
Export: