Sveikatos priežiūros specialistų nuomonė apie informacinių technologijų įtaką sveikatos priežiūros paslaugų teikimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatos priežiūros specialistų nuomonė apie informacinių technologijų įtaką sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
Alternative Title:
Opinion of health care specialists on the impact of information technologies in providing health care services
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 2, p. 271-288
Notes:
Kiti aut.: Jonas Kairys, Vytautas Gasperas, Renata Kudukytė-Gasperė.
Keywords:
LT
Ambulatorinė sveikatos priežiūra; E - sveikata; E. sveikata; Informacinės technologijos; Paslaugų kokybė.
EN
E-health; Information technology; Outpatient health care; Service quality.
Summary / Abstract:

LTXXI amžiuje gyventojų sveikatos apsaugai naujus iššūkius kelia socialinė ekonominė padėtis, kuriai didelę įtaką turi demografinis gyventojų senėjimas, mokslo technologijų pažanga, stiprėjanti Europos valstybių integracija, globalizacijos procesai, ekonominės situacijos kaita. Pasaulio sveikatos organizacija 2001 metais sveikatos apsaugos sektoriui nubrėžė uždavinius ne tik gerinti gyventojų sveikatą, apsaugoti juos nuo ligų ir jų alinančių pasekmių, bet ir įgyvendinti gyventojų sveikatos teisinius lūkesčius, kaip juos traktuoja sveikatos paslaugų teikėjai ir, tai svarbiausia, gerinti teikiamų medicinos paslaugų kokybę. Sveikatos priežiūros įstaigose diegiant modernias informacines technologijas sudaromos sąlygos mažinti paslaugų savikainą, efektyviau vykdyti įstaigų veiklą. Mokslininkai pabrėžia, kad naudojantis informacinėmis komunikacijos technologijomis galima daryti poveikį visoms sveikatos sistemos sritims, nuo diagnozės nustatymo iki tikslo pasiekimo (pasveikimo). Tyrimas buvo atliekamas 2012 m. gegužės–rugpjūčio mėn. didžiausiose Vilniaus miesto ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (VšĮ Centro poliklinikoje ir VšĮ Šeškinės poliklinikoje). Vykdyta anketinė apklausa – iš viso buvo išdalinta 400 anketų, dalyvavo 320 respondentų, kurie teikdami asmens sveikatos priežiūros paslaugas savo darbo vietose naudojasi informacinėmis sistemomis. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti sveikatos priežiūros specialistų nuomonę apie įstaigoje naudojamų informacinių technologijų įtaką ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos pokyčiams. [Iš leidinio]

ENIn the 21st century public health protection of citizens faces new challenges brought by the social-economic situation which was highly influenced by the demographic ageing of the population, science technology progress, intensifying integration of European countries, globalisation processes and climate warming. Considering these factors the World Health Organization has set goals for the health protection sector in 2001 not only to improve people’s health, to protect them from diseases and their wasting outcomes, but also to implement legitimate expectations by improving the quality of medical service, that is, implementing advanced information technologies in health care institutions and thus allowing the development of an eHealth system. The survey was conducted in May–August 2012, in the largest Out-patient clinics of Vilnius City-Centro Out-patient clinics and Šeškinės Out-patient clinics. 400 questionnaires were distributed to health care specialists that are providing health care services using health information systems. 320 completed questionnaires were received. The aim of the study is to analyse and evaluate the opinions of health care services providing solutions for specialists about the impact of information technology in facilities performance changes. Key findings. More frequently than other health care specialists, the health care specialists who considered their computer literacy as very high tended to think that the development of information technologies is essential for the polyclinic.Health care specialists who considered their computer literacy as very high reported that information technologies had facilitated the accessibility and quality of health care services as well as the use of information technologies in work places greatly facilitated the provision of health care services. Significant positive correlation was established between the employees’ self-evaluation of computer literacy competencies and the facilitation of accessibility and provision of health care services. It was determined that with the rise in seniority of an employee, the evaluation of positive impact of information technologies decreases. Older health care specialists more often, compared to younger health care specialists, tended to think that the impact of information technologies to accessibility and provision of health care services is insignificant. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42557
Updated:
2018-12-17 13:21:14
Metrics:
Views: 16    Downloads: 11
Export: