Вильнюсский вопрос в международных отношениях: историография проблемы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Вильнюсский вопрос в международных отношениях: историография проблемы
Alternative Title:
Vilnius issue in international relations: the historiography of the problem
In the Journal:
Балтийский регион. 2012, 2(12), p. 19-31
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1918-1939; Istoriografija; Lietuvos ir Lenkijos konfliktas; Lietuvos konfliktas su Lenkija; Tarptautiniai santykiai; Užsienio politika; Vilniaus klausimas; Vilniaus krašto problema; 1918-1939; Foreign policy; Historiography; International relations; Lithuanian-Polish conflict; Polish-Lithuanian Conflict; Vilnius Region Problem; Vilnius issue.
Keywords:
LT
20 amžius; Istoriografija / Historiography; Kariuomenė / Army; Lietuvos ir Lenkijos konfliktas; Lietuvos konfliktas su Lenkija; Mokslas / Science; Tarptautiniai santykiai; Užsienio politika / Foreign policy; Vilniaus klausimas; Vilniaus krašto problema.
EN
International relations; issue; Lithuanian-Polish conflict; Polish-Lithuanian Conflict; Region Problem.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami tam tikri Vilniaus klausimo kaip tarptautinės problemos istoriografijos aspektai. Analizuojama Lenkijos-Lietuvos konflikto pradžia, kovos dėl Vilniaus reikšmė Lenkijos-Lietuvos konfrontacijos kontekste ir lietuvių nacionalizmo kilmė bei prigimtis. Be to, straipsnyje nagrinėjamas istoriografinis požiūris į lenkų generolo L. Želigovskio kariuomenės įžengimą į Vilnių ir Suvalkų sutarties pažeidimo tarptautinės pasekmės. Ypatingas dėmesys skiriamas Vakarų valstybių pozicijoms, Ambasadorių konferencijos 1923 m. kovo 15 d. nutarimui, Tautų Lygos tarpininkavimui Lietuvos-Lenkijos konflikte dėl teritorijų. Straipsnyje aptariamos istoriografijos koncepcijos, įvertinamas sovietų diplomatų vaidmuo Vilniaus klausime. Autorė identifikuoja naujas Vilniaus klausimo tendencijas šiuolaikinėje istoriografijoje. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle considers certain historiographical aspects of the Vilnius issue as an international problem. The author analyses the origins of the Polish-Lithuanian conflict, the role of struggle for Vilnius in the general context of Polish-Lithuanian confrontation, and the origin and nature of Lithuanian nationalism. The article also examines historiographical perspectives on the seizure of Vilnius by the troops of the Polish general, L. Żeligowsky, and the international consequences of the violation of the Suwałki Agreement. The author pays special attention to the positions of western powers, the decision of the Conference of Ambassadors on March 15, 1923, and the mediation of the League of Nations in the territorial dispute between Lithuania and Poland. The article considers the existing historiographical concepts and evaluations of the role of Soviet diplomacy in the Vilnius issue. The author identifies new trends in the contemporary historiography of the Vilnius problem. [From the publication]

DOI:
10.5922/2074-9848-2012-2-2
ISSN:
2310-0532; 2074-9848
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42470
Updated:
2018-12-17 00:01:21
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: