Lietuvos vokiečių organizacijos Kaune 1918-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vokiečių organizacijos Kaune 1918-1940 metais
Alternative Title:
Organization of Lithuanian Germans in Kaunas (1918-1940)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2012, 12, p. 37-49
Keywords:
LT
1918-1940; Bendruomenė; Draugija; Kaunas; Lietuvos vokiečiai; Tarpukaris; Tautinės mažumos; Vokiečiai; Vokiečių organizacijos; Vokiečių tautinė mažuma.
EN
1918-1940; Community; German minority; German organizations; Germans; Interwar period; Kaunas; Lithuanian Germans; National minority; Society.
Summary / Abstract:

LTKauno vokiečių tautinės bendruomenės padėtis 1918-1940 m. buvo gana problematiška. Tyrėjai daugiausia susitelkė į Klaipėdos regiono vokiečių bendruomenės tyrimus, o Kauno vokiečiai nagrinėti mažai. To priežastimi galėtų būti duomenų trūkumas. Kita vertus, net ir nedidelė Kauno vokiečių bendruomenė verta atskiro tyrimo, nes jos nariai vaidino nemažą vaidmenį Lietuvos viešajame gyvenime. Tiriamuoju laikotarpiu vokiečiai sudarė 3,54 % visų Kauno gyventojų. Šis skaičius išliko stabilus iki XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigos. Jie būrėsi į kultūrines, religines, sporto bei kitas organizacijas. Didžiausia Lietuvos vokiečių organizacija „Kulturverband“ taip pat veikė Kaune. Taigi, nedidelė Kauno vokiečių tautinė bendruomenė įkūrė net kelias organizacijas, tuo parodydama bendruomenės išskirtinumą ir gyvybingumą. Šie faktai leidžia teigti, kad Kauno vokiečiai buvo aktyvūs ir gerai organizuoti. Be to, matyti, kad aptariamuoju laikotarpiu Lietuvos vokiečių kultūrinė veikla nebuvo ribojama. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe situation of the community of Kaunas Germans in 1918-1940 is rather problematic. Researchers have mostly focused on the investigation of the German minority in Klaipėda region, whereas the community of Kaunas Germans has been neglected so far. The reason for this situation could be small amount of the data. On the other hand, although not numerous, the community of Kaunas Germans is worth a separate investigation as it played a considerable role in the public life of Lithuania. The Germans of Kaunas constituted 3,54 % of all Kaunas citizens in the investigated period of time. The number of German origin people remained rather stable until the end of the third decade of the 20th century. They gathered into a variety of cultural, religious, sport and other organizations and societies. The leading community of Lithuanian Germans, Kulturverband, also operated in Kaunas. Thus, although relatively small, the national minority of Kaunas Germans established a number of organizations demonstrating the exceptionality and vitality of the community. These facts allow us to assume that Kaunas Germans were social and well organized. Moreover, it can be claimed that during the discussed period of time, the cultural activities of Lithuanian Germans were not restricted. [From the publication]

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42400
Updated:
2018-12-17 13:20:53
Metrics:
Views: 19    Downloads: 14
Export: