Rozpolitykowane miasto : ustrój polityczny państwa w koncpecjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Rozpolitykowane miasto: ustrój polityczny państwa w koncpecjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939
Alternative Title:
  • Politikuojantis miestas, valstybės politinė santvarka 1918-1939 m. Vilniuje veikusių partijų koncepcijose
  • Politically active city Vilnius. Political groups on the state's political system between 1918 and 1939
Publication Data:
Gdánsk, 2012.
Pages:
632 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp — I. Polskie ugrupowania międzywojennego Wilna – instytucjonalne formy działalności. Narodowa Demokracja. Chrześcijańska Demokracja. Demokraci wileńscy. Konserwatyści. Obóz piłsudczykowski. Towarzystwo Straży Kresowej i Rady Ludowe. Ugrupowania ludowe. Socjaliści. Komuniści — II. Spór o wizję przyszłości ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Idea federalistyczna – od koncepcji Wielkiej Litwy do propozycji kantonalnych. Problem inkorporacji w granice Rzeczypospolitej Polskiej. Autonomia Ziemi Wileńskiej — III. Dyskusja nad formą rządu. Republika. Monarchia — IV. Wokół systemu centralnych organów państwowych. Legislatywa. Struktura, pozycja prawno-ustrojowa i uprawnienia władzy ustawodawczej. Zasady prawa wyborczego. Egzekutywa. Głowa Państwa. Pozycja ustrojowa. Tryb wyboru. Kompetencje zwykle i prerogatywy. Rada Ministrów. Sądownictwo — V. Terenowa administracja publiczna. Terenowa administracja rządowa. Propozycje reform samorządu terytorialnego. „Uzdrowić“ czy pozostawić bez zmian? — Zzakończenie — Santrauka — Summary — Резюме — Wykaz źródeł i opracowań — Indeks osób — Spis fotografii.
Keywords:
LT
Lenkija; Lietuva; Vilnius; Politinė sandara; Politinės grupuotės; Politinės doktrinos; Valstybingumas; Federalizmas; Inkorporacija; Autonomija.
EN
Poland; Lithuania; Vilnius; Political structure; Political factions; Political doctrines; Statehood; Federalism; Incorporation; Autonomy.
Summary / Abstract:

LTTarpukario istoriografija yra pakankamai gausi, tačiau vis dar nepakanka dėmesio Vilniuje tuo metu veikusių lenkų politinių grupių veiklai ir idėjoms. Ši tema ypatingai aktuali, nes Vilnius – buvusi LDK sostinė – tarpukariu buvo aktyvus politinis centras, tapęs įvairiausių idėjų sandūros tašku. Lenkų vaidmuo viešajame politiniame diskurse buvo svarbiausias, nes 1922 m. Vilniaus kraštas buvo prijungtas prie Lenkijos. Knygoje analizuojama, kokias valstybės politinės sistemos vizijas siūlė Vilniuje 1918–1939 m. veikusios lenkų politinės grupuotės. Nagrinėjamų vizijų daugialypiškumas, iškeltų pasiūlymų kompleksiškumas bei originalumas reikalauja išsamios ir nuoseklios analizės, kuri pristatoma šiame veikale. Reikia paminėti, kad aktyvios diskusijos dėl politinės sistemos tarp Vilniaus lenkų prasidėjo tik 1922 m., iki tol dėmesio centre vyravo buvusių LDK žemių valdymo modeliai, daugiausia kalbėta apie federalistinio, inkorporacinio ir autonominio valdymo projektus. Tačiau Vilniui atsidūrus Lenkijos sudėtyje, diskusijų kryptis pasikeitė. Galima kelti prielaidą, kad tuo metu Vilniaus lenkų politinių klubų programose ir spaudoje daugiausia dėmesio sulaukė klausimai, susiję su piliečių padėtimi (pavyzdžiui, vietos valdymas, administravimas). Vyriausybės ir šalies vadovo klausimai iš esmės buvo palikti nuošalyje (išskyrus konservatorius ir J. Pilsudskio stovyklą). Po 1928 m. rinkimų ir 1930 m. areštų Breste J. Pilsudskio neremiančių politinių grupių veikla buvo slopinama, ir tai sąlygojo tam tikrų politinės sistemos elementų peržiūrą šių grupių politinėse vizijose.

ENThe inter-war historiography is large enough; however, it lacks attention to activities and ideas of Polish political groups that were operating at that time in Vilnius. The topic is especially important because, during the inter-war, Vilnius, the former capital of the GDL, was an active political centre and a crossing point of various ideas. Poles took the main role in a public political discourse because in 1922 the Vilnius Region became a part of Poland. The book analyses the state's political system visions that were offered by the Polish political groups operating in Vilnius in 1918–1939. The multiplicity of visions, complexity and originality of offers had to be properly analysed. This analysis is presented in the book. It is worth mentioning that active discussions between the Poles who lived in Vilnius regarding a political system began only in 1922. Until that time attention was paid to the management models of the former GDL territories. Mostly it was talked about the projects of federalistic, incorporating and autonomous management. However, Vilnius became a part of Poland and the direction of discussions was changed. It may be assumed that, at that time, the most important issues included into the programmes and press of the political clubs of Vilnius Poles were related to the position of citizens (for instance, local governance, administration). The issues regarding the government and the head of the country were left aside (except for the Conservative party and J. Pilsudkis' political group). After the 1928 election and 1930 arrests in Brest, activities of the political groups that did not support Pilsudkis were suppressed. This led to a review of certain elements of the political system in the visions of the mentioned political groups.

ISBN:
9788388445507
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42368
Updated:
2014-02-13 17:04:30
Metrics:
Views: 60
Export: