Perceptyvinės dialektologijos tyrimai : dialekto vaizdinys

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėPerceptyvinės dialektologijos tyrimai : dialekto vaizdinys
Kita antraštėPerceptive Dialectology Research: A Dialectal Image
AutoriaiAliūkaitė, Daiva
LeidinyjeValoda - 2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā . 2006, P. 87-95
Reikšminiai žodžiai
LTPerceptyvinė dialektologija; Dialekto vaizdinys; Naivieji vertintojai
ENPerceptual dialectology; The image of dialect; Naive respondents
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje išsamiai pristatoma perceptyvinės dialektologijos tyrimų tradicija ir tyrimų strategijos. Pagrindinė perceptyvinės dialektologijos metodologinė nuostata — dialektologiniuose tyrimuose neapsiriboti objektyviaisiais metodais ir profesionalų įžvalgomis dėl kalbėjimo variantų. Straipsnyje aktualizuota dialekto vaizdinio kategorija. Apibrėžiamas dialekto vaizdinio kategorijos vaidmuo kalbėjimo variantų tyrimuose. Straipsnyje išskleidžiama tyrimų praktika užsienyje bei pristatomi atliekamo empirinio tyrimo duomenys. Straipsnyje, remiantis tiek teorinėmis įžvalgomis, tiek atlikto empirinio tyrimo duomenimis, teigiama, kad dialekto vaizdinį lemia: 1. pats dialektas — kalbiniai duomenys; a) objektyvūs, egzistuojantys tarmėje, b) tik respondentų girdimi arba, atvirkščiai, negirdimi, dėl jų pačių kalbinės patirties, kalbinių įpročių; 2. stereotipiniai vaizdiniai: a) kaimo — miesto opozicija; b) socialiniai prietarai. Daroma išvada, kad naiviųjų respondentų dialektų vaizdiniai nėra nuobodūs, ir monotoniški. Tai kintantis, dažnai tik dėl subjektyvių aplinkybių, dydis. [Iš leidinio]

ENThis article presents the perceptive dialectology research tradition and research strategies. The article introduces the category of the dialectal image, defining its role in research on speech variations. The article describes research practice abroad and presents the data of the empirical research performed. On the basis of both theoretical insights and the empirical research data, the article argues that the dialectal image is determined by the following: 1) the dialect itself – the linguistic data that is a) objective, exists in the dialect b) noticed by respondents alone or, conversely, unnoticed due to the respondents’ linguistic experience and linguistic habits; 2) stereotypical images: a) rural-urban opposition; b) social prejudices. It is concluded that the dialectal images of the naïve respondents are neither boring, nor monotonous. They represent a value that changes, often only due to subjective circumstances.

ISBN9984143368
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4235
Atnaujinta2013-04-28 16:02:40
Metrika Peržiūros: 4