Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas
Alternative Title:
Cultural region of Lithuanian Žiemgala
In the Journal:
Žiemgala. 2012, Nr. 1, p. 15-25, 69-70
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūriniai regionai; Lietuvos Žiemgala; Lietuvos Žiemgalos savimonės regionas; Pietų Žiemgala, Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas; Regiono sąvimonė; Skerslatviškumas; Šiaurės Lietuva; Šiaurės Vakarų Aukštaitija; Žiemgala; Cultural region; Cultural regions; Lithuania; Local self-Consciousnes; Semigalia; Semigallia, cross-Latvian dialect; South Semigallia; Vernacular region.
Keywords:
LT
20 amžius; Kultūriniai regionai; Lietuvos Žiemgala; Lietuvos Žiemgalos savimonės regionas; Pietų Žiemgala, Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas; Regiono sąvimonė; Skerslatviškumas; Šiaurės Lietuva; Šiaurės Vakarų Aukštaitija; Žiemgala.
EN
Cultural region; Cultural regions; Local self-Consciousnes; Semigalia; Semigallia, cross-Latvian dialect; South Semigallia; Vernacular region.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas nagrinėjamas trimis aspektais: funkciniu, kultūriniu-etnografiniu ir savimonės. Sekant Lietuvos Žiemgalos funkcinių vienetų istorinę raidą, galima lengviau įvertinti Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono sanklodos ypatumus ir jų susiformavimo priežastis. Nagrinėjamas regionas leidžia atskleisti savitą, kultūros požiūriu gana skirtingą regiono struktūrą. Šiame darbe aptariami aktualūs etnografinio-kultūrinio regiono sampratos, etninės ir regioninės savimonės, tapatumo klausimai. Lietuvos Žiemgalos kultūrinis regionas atskleistas kompleksiškai ir išsamiai, atsižvelgiant į įvairių mokslo sričių duomenis. Duomenys lyginti su savita šio tyrimo analize, sisteminti geografiniu pagrindu ir iliustruoti kartoschemomis. Šiame darbe, remiantis visais duomenis, stengiamasi nustatyti kompleksinę Lietuvos Žiemgalos kultūrinio regiono ribą, apžvelgiami svarbiausi jos vidinės sąrangos ypatumai. [Iš leidinio]

ENIn the article the analysis of the cultural region of Lithuanian Žiemgala focuses on three aspects: functional, cultural-ethnographic and self-awareness. Following the historical development of Lithuanian Žiemgala’s functional units it is easier to evaluate the structural peculiarities of Lithuanian Žiemgala’s cultural region and the reasons of their formation. The work deals with questions of ethnographic and cultural conception of the region, ethnic and regional self-awareness, and identity questions, however, with attempts to maintain greater objectivity while assessing the region. Efforts have been made to reveal the cultural region of Lithuanian Žiemgala in detail and in a complex way taking into consideration the data of various fields of science, to compare it with our own analysis, and to systematize the research data on a geographical basis, so the gathered data are illustrated by cartoschemes. In this work on the basis of all data it was aimed to outline the complex boundaries of cultural region of Lithuanian Žiemgala and to survey the most important features of its inner organization. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42310
Updated:
2018-12-17 13:20:26
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: