Does the insurance premium payment regulation as stipulated in the Principles of European Insurance Contract Law protect policyholders sufficiently enough?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Does the insurance premium payment regulation as stipulated in the Principles of European Insurance Contract Law protect policyholders sufficiently enough?
Alternative Title:
Ar draudimo įmokos mokėjimo reglamentavimas, įtvirtintas Europos draudimo sutarčių teisės principuose, pakankamai apsaugo draudėjus?
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2012, t. 7(1), p. 85-107
Keywords:
LT
Bendros principų sistemos projektas; Draudimo išmoka; Draudimo sutartis; Draudimo teisė; Draudimo įmoka; Europos draudimo sutarčių teisės principai; Europos draudimo teisės principai.
EN
Draft Common Frame of Reference; Insurance contract; Insurance law; Insurance premium; Principles of European Insurance Contract Law.
Summary / Abstract:

LTDraudimo įmokų tema turi didžiulę reikšmę draudimo teisės srityje, nes draudimo įmokų mokėjimas yra lygus draudimo rizikos prisiėmimui, kurį įgyvendina draudikas. Draudimo įmoka yra rizikos kaina, arba pretium periculi. Draudimo įmokų mokėjimų nevykdymas tam tikrais atvejais gali reikšti draudiko atleidimą nuo pareigos vykdyti sutartį, todėl įmokų mokėjimas yra svarbiausia ir pagrindinė draudėjo prievolė. Šiuo metu draudimo įmokų mokėjimas reglamentuojamas labai skirtingai įvairiose ES valstybėse narėse, egzistuoja skirtingi požiūriai į draudėjų teisių apsaugą. Vis dėlto tokia situacija lemia, kad kyla sunkumų teikiant tarptautines draudimo paslaugas. Be to, Europos Sąjungos piliečiams gali būti sudėtinga suprasti savo prievoles, kylančias iš teisės aktų toje šalyje, į kurią jie planuoja persikelti siekdami įsidarbinti.Šiame straipsnyje nagrinėjami Estijos Prievolių teisės įstatymo, Latvijos Draudimo sutarčių įstatymo ir Lietuvos Civilinio kodekso bei Draudimo įstatymo nuostatų skirtumai lyginant jas su Europos draudimo sutarčių teisės principais draudimo įmokų mokėjimo reglamentavimo kontekste. Autorių nuomone, lyginant su nacionaline teise, atitinkamos Europos draudimo sutarčių teisės principų nuostatos tam tikra apimtimi yra palankesnės ir labiau orientuotos į draudėjus kaip vartotojus nei Baltijos valstybių nacionalinė teisė. Nepaisant šio fakto, galima teigti, kad Suomijos draudimo teisė yra net dar palankesnė vartotojams draudimo įmokų atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENTopic of insurance premiums is of a central and crucial relevance in insurance matters as the payment of the insurance premiums corresponds to the assumption of insurance risk by the insurer. An insurance premium is the price of risk – pretium periculi. Non-payment of insurance premiums may, in certain cases, cause the insurer to be released from the obligation to perform. Hence, it is the most important principal obligation of the policyholder. Currently, the regulation concerning the payment of insurance premiums varies significantly across the EU Member States and there are different approaches to the protection of the rights of the policyholder. However, such a situation renders it difficult to provide cross-border insurance services. Moreover, the citizens of the European Union may have difficulties in understanding the obligations arising out of the legislation of the country they plan to move to for employment. This article explores the differences between the Estonian Law of Obligations Act, the Latvian Insurance Contract Law and the Lithuanian rules contained in the Civil Code and the Insurance Law in comparison with the Principles of European Insurance Contract Law with regards to the insurance premium payment regulation.The authors believe that, compared with national laws, the relevant regulation provided in the Principles of European Insurance Contract Law to a certain extent is more favourable and consumer-friendly for policyholders than the domestic law of the Baltic States. Notwithstanding the fact, it may be argued that the Finnish insurance law is even more consumer-friendly when it comes to the issue of insurance premiums. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42065
Updated:
2020-07-09 21:10:26
Metrics:
Views: 3
Export: