Horizontal concentration in Lithuanian dairy industry and foreign direct investment : the interconnection

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Horizontal concentration in Lithuanian dairy industry and foreign direct investment: the interconnection
Alternative Title:
Horizontali gamybos koncentracija ir tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos pieno pramonę: tarpusavio sąveika
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2003, 40, p. 34-42, 71-72
Keywords:
LT
Rokiškis; Lietuva (Lithuania); Investicijos / Investments; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTTiesioginės užsienio investicijos (TUI) vaidina svarbų vaidmenį Rytų Europos šalių pertvarkos procese; jos skatina naujus valdymo metodus, naujų technologijų diegimą, kelia žinių lygį ir pan. Straipsnyje analizuojamos tiesioginių užsienio investicijų į Lietuvos pieno pramonę tendencijos ir jų įtaka horizontaliai gamybos koncentracijai. Šalies pieno pramonė yra tarp tų ūkio šakų, kurios sugebėjo pritraukti žymias užsienio investicijas. Tai buvo sąlygota ir bendraūkinių šalies faktorių ir tik šakinių ypatybių, sąlygojusių investicijų pritraukimą. TUI šalies pieno perdirbimo pramonėje pasiskirsčiusios labai netolygiai; 3 įmonės - Rokiškio Sūris, Kauno pieno centras ir Ingman Vega pritraukia apie 70 proc. visų šakos investicijų. Nemaža dalis pieno produktų gamybos įmonių dar tik rengiasi TUI atėjimui. Pieno perdirbimo pramonė taipogi iki šiol neturi strateginio investuotojo; pritrauktos investicijos gali būti apibūdintos kaip konglomeratiniai įgyjimai. TUI įtaka horizontaliai gamybos koncentracijai yra pozityvi ir pakankamai stipri. Horizontalios koncentracijos procesai Lietuvos pieno pramonėje paspartėjo nuo 1997 metų, įsiliejus pirmoms žymioms investicijų sumoms. Investicijų ir gamybos koncentracijos sąveika yra abipusė: investicijos skatina koncentraciją o daugiau koncentruotos šakos, savo ruožtu, patrauklesnės investuotojams, nors ir gali sąlygoti barjerus investuotojams. Gamybos koncentracijos ir investicijų dalies bendrame kapitale santykis pavaizduotas TUI koncentracijos žemėlapyje. Šio santykio požiūriu yra skiriamos keturios Lietuvos maisto pramonės šakų grupės, pieno pramonė priskirtina (2) grupei aukšta gamybos koncentracija - neaukštas investicijų lygis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Koncentracija; Lietuvos pieno pramonė; Technologijos; Tiesioginės užsienio investicijos; Concentration; Foreign direct investment; Lithuanian dairy industry; Lithuanian dairy industry, foreign direct investment, concentration, technologies; Technologies.

ENForeign direct investment plays the determining role in the transition of East European countries to the market economy, in promotion the new methods of governance, in improvement the technologies, increasing level of knowledge, etc. Paper analyses the tendencies of the foreign direct investment in the Lithuanian dairy industry, the impact of investment to the level of industry concentration. Domestic dairy industry could be named among those, which, because of some particular reasons, succeeded to attract the significant foreign investment. The impact of investment to the level of concentration in the industry is proved in the numerous researches; in case of Lithuanian dairy industry this positive correlation could be clearly followed up as well. At the bottom of the paper FDI concentration map for 10 food industry subsectors is presented. [Text from author]

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42007
Updated:
2021-04-16 20:26:10
Metrics:
Views: 15
Export: