Problems of enhancing the competitiveness of the dairy sector in a developing economy at the time of economic integration into the European Union

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of enhancing the competitiveness of the dairy sector in a developing economy at the time of economic integration into the European Union
Alternative Title:
Lietuvos pieno ūkio konkurencingumo didinimo problemos integracijos į ES ekonominę erdvę laikotarpiu
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 66, p. 30-42
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta išryškinti konkurencinių pranašumų didinimo svarbą šalies pieno ūkiui ir būdus, Lietuvai tapus ES nare ir didžiulės bendrosios rinkos dalimi. Remiantis M. Porterio konkurencinių pranašumų teorijos nuostatomis, konkurencingumo lygio dinamikos tendencijas apibūdinantys veiksniai skirstomi į dvi grupes: 1. formuojantys konkurencines paskatas šakos viduje (žaliavinio pieno tiekėjų galima įtaka; aštrėjanti veikiančių perdirbimo įmonių kova ir naujų konkurentų atsiradimo grėsmė); 2. darantys įtaką iš išorės (nacionalinės vyriausybės bei ES bendrosios žemės ūkio politikos programinės nuostatos; ciklinis pasaulio pieno produktų rinkos plėtros pobūdis; valiutų kursų kaita; kt.). Visapusiškas minėtų veiksnių įvertinimas leidžia prognozuoti pieno ūkyje veikiančių ūkio subjektų bazinius konkurencingumo rodiklius: produktų pardavimų apimtį eksportinėse ir vietos rinkose, ūkinės veiklos pelningumo lygį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendroji rinka; ES bendroji žemės ūkio politika; Konkurencingumas; Konkurencingumo rodikliai; Pieno pramonė; Pieno ūkis; Competitiveness; Competitiveness indicators; Dairy Farm; Dairy industry; EU Common Agricultural Policy; Lithuania.

ENThe study is aimed at highlighting the importance of competitive advantage and methods for the national diary industry with Lithuanian joining the EU and becoming a member of a huge common market. Pursuant to the provisions of the Porter’s Theory of Competitive Advantage, factors defining tendencies in the dynamics of the level of competitiveness are divided into two groups: 1. factors influencing competitive stimuli within the industry (possible impact of suppliers of raw milk; increasing competition among recycling companies and the peril of new companies entering the market); 2. external factors (provisions of the common national and EU programme of agricultural policy; cyclic nature of the development of the global market of diary products; fluctuations of currency rates, etc.). The evaluation of all the above factors allows forecasting basic indicators of competitiveness of companies operating in the diary industry: the scope of sales in export and local markets and the level of profitability of economic activities.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34474
Updated:
2018-12-17 11:26:10
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: