Ontologia "miejsc poruszonych". Pamięć Wileńszczyzny w percepcji kulturowej Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie polskiej literatury powojennej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ontologia "miejsc poruszonych". Pamięć Wileńszczyzny w percepcji kulturowej Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie polskiej literatury powojennej
Alternative Title:
  • "Jautrių vietų" ontologija. Vilnijos atmintis vakarų ir šiaurės žemių kultūrinėje percepcijoje, remiantis šiuolaikine lenkų literatūra
  • Ontology of "moving places". The memory of Vilnius area in a cultural perception of Western and Northern lands on the example of Polish literature after the Second World War
Keywords:
LT
Eugeniusz Paukszta; Gimtinė; Jan Huszcza; Kazimierz Brakowiecki; Kultūrinis palikimas; Lenkų literatūra; Pakraštys.
EN
Borderlands; Cultural heritage; Eugeniusz Paukszta; Jan Huszcza; Kazimierz Brakowiecki; Native land; Polish literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma pasvarstyti apie lenkų literatūroje pastebimus skirtumus tarp rytinių ir vakarinių pakraščių. Autorė tiria, kaip senųjų Žečpospolitos rytinių pakraščių įvaizdis funkcionuoja literatūroje, kuri orientuota į Lenkijos vakarines žemes, po Jaltos susitarimo pakeitusias savo sienas. Susidomėjimo objektas – liudijimas, kad patiriant nauja egzistuoja tai, kas prarasta, asmenybės ir visuotinės atminties slopinimo bei atgaivinimo mechanizmai, propagandinės manipuliacijos. [Iš leidinio]

ENArticle concerns the reflection about recognizable by Polish literature the dissimilarity of Eastern and Western borderlands. The author researches, how the picture of old Eastern borderlands of Poland function in the literature oriented to the description of Western Polish borderlands in changing borders after Jalta conference. The subject of the interests is the testimony of lasting what was lost in the experience of a possession of the new, the mechanisms of decreasing and starting of individual and collective memory, propaganda manipulations. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41958
Updated:
2019-02-23 16:59:55
Metrics:
Views: 2
Export: