Konstrukcijos duoti(s) su bendratimi ir veiksmažodžio tikėti vartosena J. Bretkūno Naujajame Testamente

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstrukcijos duoti(s) su bendratimi ir veiksmažodžio tikėti vartosena J. Bretkūno Naujajame Testamente
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 14, p. 74-80
Keywords:
LT
16 amžius; Jonas Bretkūnas; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos istorija / Language history; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma J. Bretkūno „Naujajame Testamente" esanti sintaksinė konstrukcija „duoti(s)" su bendratimi ir veiksmažodis „tikėti", bandoma nustatyti jų sąlytį su vokiškąja konstrukcija „(sich) lassen" su bendratimi bei veiksmažodžiu „glauben". Aptariamas šių elementų daugiareikšmiškumas bei gramatinis valdymas, atskirai nagrinėjama jų vartosena pirminiame tekste ir korektūrose. Atsižvelgiama į panašius sintaksinius modelius kituose XVI amžiaus tekstuose - Jono Bretkūno „Postilėje" (1591), Baltramiejaus Vilento „Evangelijose" bei „Epistolose" (1579) ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Direktyvinė reikšmė; Istorinė kalbotyra; Jonas Bretkūnas; Lietuvių raštija, XVI a.; Naujasis Testamentas; Permisyvinė reikšmė; Pirminis tekstas; Senieji raštai; Sintaksinė konstrukcija; Sintaksinės konstrukcijos; Veiksmažodis; Veiksmažodžiai; Vokiečių kalbos įtaka; Directive meaning; Historical linguistics; Initial text; Interference of German; Jonas Bretkūnas; Lithuanian writing, 16th century; New Testament; Old writings; Permissive meaning; Syntactic pattern; Syntactic patterns; Verb; Verbs.

ENArticle deals with the use of a syntactic pattern "duoti(s) + Infinitive" and verb "tikėti" in "New Testament" of J. Bretkūnas. An attempt is made to juxtapose them with the German pattern "(sich) lassen + Infinitive" and verb "glauben". The multisemantics and grammatical ruling is discussed, separately the usage of these elements is analyzed in the primary text and in editings. Great attention is also paid to syntactic modules in other texts of XVI century - in the "Postille" by Jonas Bretkūnas (1591), ir "Evangelies and Epistoles" by Baltramiejus Vilentas (1579), etc. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Elements of Hebrew in the first printed Lithuanian grammars of Daniel Klein (1653, 1654). Verbal morphology / Jurgis Pakerys. Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation : [internationales Arbeitsgespräch. Hercog August Bibliothek Wolfenbüttel, 21.-23. Mai 2003] / herausgegeben von: Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. P. 77-87.
  • Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41935
Updated:
2018-12-20 23:00:11
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: