Korėja Lietuvoje: nuo barbarų šalies iki Azijos kultūros lyderės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korėja Lietuvoje: nuo barbarų šalies iki Azijos kultūros lyderės
Authors:
In the Book:
Rytų Azijos studijos Lietuvoje / sudarytoja Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. P. 81-91
Keywords:
LT
Aukštoji mokykla; Hallyu; Kompatyvistika; Korėjos įvaizdis; Kultūros istorija; Periodika; Pietų Korėja; Pokyčiai; Tematika; Vertimai; Įvaizdis; Žiniasklaida.
EN
Changes; Comparativistics; Culture history; Hallyu; Higher school; Image; Korean image; Media; Periodicals; South Korea; Topics; Translations.
Summary / Abstract:

LTPranešime norėčiau pristatyti tris Korėjos įvaizdžio pokyčių etapus: Korėjos įvaizdžio atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje prieš Sovietų Sąjungos okupaciją, Korėjos įvaizdis vertimo literatūroje, išleistoje per Sovietų Sąjungos laikotarpį, spartūs Korėjos įvaizdžio pokyčiai Lietuvoje XXI amžiuje bei Hallyu įtaka. Lietuvos žiniasklaida Korėjai skyrė daugiau dėmesio negu mes manome. Tinklapyje „epaveldas. lt", kuriame surinkti iki 1940 metų išleisti straipsniai, galima rasti maždaug 120 straipsnių, susijusių su to laikotarpio Korėja. Korėjos įvaizdžius Lietuvos žiniasklaidoje iki 1940 metų galima suskirstyti į tokias kategorijas – silpna tauta Azijoje, kenčianti nuo Japonijos okupacijos, naujas europiečių neatrastas pasaulis. Apie Korėjos įvaizdį Sovietų Sąjungos laikotarpiu galima susidaryti įspūdį pagal į lietuvių kalbą išverstą korėjiečių literatūrą tuo metu, kai spaudos laisvė nebuvo garantuota. Šiuo laikotarpiu buvo išleista didžioji dalis knygų apie Korėją, ir tai rodo didelę socialinio režimo įtaką. Iš karto po nepriklausomybės atgavimo ir spaudos laisvės grąžinimo, Lietuvą pasiekė įvairios informacijos srautas apie Korėją. Per pirmą dešimtmetį Korėjos įvaizdis buvo glaudžiai siejamas su pasaulinėmis įmonėmis, kurios stiprino Pietų Korėjos, kaip vienos didžiausių pasaulyje buities elektros prietaisų ir automobilių gamintojos, reputaciją. Tačiau 2000-ųjų metų viduryje, prasidėjus akademiniam bendradarbiavui tarp Lietuvos ir Pietų Korėjos, sustiprėjo kultūriniai mainai, ir Korėjos įvaizdis pasipildė kitais aspektais. [Iš leidinio]

ENIn this report I would like to present three stages of the change of Korean image: Korea’s image reflections in Lithuanian news media prior the Soviet occupation, Korean image in translated literature published during the Soviet occupation and fast changes of Korean image in Lithuania in the 21st century and Hallyu influence. Lithuanian news media devoted more attention to Korea than we thought. In the website “epaveldas.lt”, which stores articles written till 1940, we can find approximately 120 articles related with the then Korea. Korea’s image in Lithuanian news media till 1940 could be put into two categories – a week nation in Asia suffering from the Japanese occupation and a new world still not discovered by Europeans. The impression about Korean image during the Soviet times could be made according to the Korean literature translated at the time when freedom of press could not be guaranteed. During this period the majority of books about Korea were published and this illustrates the big influence of the socialistic regime. Straight after gaining independence and freedom of press a huge wave of information about Korea has reached Lithuania. During the first decade Korean image was closely related with global companies, which enforced South Korea’s reputation as one of the world’s largest producers of electronic home appliances and automobiles. But in the middle of 2000 when academic cooperation and cultural interchange between Lithuania and South Korea started the image of Korea was replenished by several aspects.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41861
Updated:
2016-06-27 16:44:15
Metrics:
Views: 6
Export: