Transnational contacts and cross-fertilization among Baltic historians in exile, 1968-1991

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transnational contacts and cross-fertilization among Baltic historians in exile, 1968-1991
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2012, vol. 43, no. 3, p. 315-327
Keywords:
LT
Tarptautiniai santykiai; Tremtis; Baltų studijos; Baltų istorikai.
EN
Transnational contacts; Exile; Association for the Advancement of Baltic Studies; Baltic studies; Baltic historians.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra analizuojama didėjančių transnacionalinių kontaktų tarp Baltijos istorikų tremtyje Vakarų pasaulyje XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje svarba, o ypatingas dėmesys skiriamas Baltiškųjų studijų pažangos asociacijos vaidmeniui. Ši asociacija greitai užmezgė ir plėtojo stiprius ryšius su Baltijos mokslininkais Vakarų Europoje. Dirbant kartu, toks transnacionalinis specialistų tinklas suvaidino reikšmingą vaidmenį suformuojant Baltiškasias studijas, pripažįstamas akademiniame pasaulyje Vakaruose. Tai įvyko XX a. aštuntajame – devintajame dešimtmečiais dėka Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos mokslininkų kolektyvinių plataus masto pastangų. Transnacionalinių ryšių tarp estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių istorikų tremtyje išplėtimas ir didėjantis ne Baltijos kolegų skaičius Vakaruose, ypatingai per tarptautinius mokslinius renginius 1979–1985 m., suteikė mokslininkams turtingos patirties ir „įdavė“ galingą stimulą peržiūrėti Baltijos istoriją kitais rakursais. Studijų metodologija padrąsino imtis platesnio ir labiau komparatyvinio baltų istorijos traktavimo, kuris vis labiau pradėtas propaguoti pastaraisiais dešimtmečiais. Viena vertus, istorikai tebeleidžia specializuotus tyrimus, kuriuose analizuojama vienos Baltijos tautos istorija ir netolima praeitis. Kita vertus, tyrinėtojai dalį savo dėmesio skiria platesnėms baltiškoms studijoms ir komparatyvinei analizei.

ENArticle focuses on the impact of growing transnational contacts among Baltic historians in exile in the Western world in the 1970s and 1980s, especially the role of the Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS). The AABS quickly developed strong ties to Baltic scholars in Western Europe and, working together, this transnational network played a key role in establishing Baltic studies as a recognized field of academic inquiry in the West. The methodology of area studies encouraged a broader and more comparative approach to Baltic history, which came to be increasingly practiced in these two decades. [From the publication]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
The Struggle for Baltic history / Rein Taagepera. Journal of Baltic studies. 2009, vol. 40, no. 4, p. 451-464.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41858
Updated:
2021-01-25 19:50:16
Metrics:
Views: 7
Export: