Senior pupils' views and approach to natural science education in Lithuania and Latvia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Senior pupils' views and approach to natural science education in Lithuania and Latvia
In the Journal:
Journal of Baltic science education [JBSE]. 2004, no. 1, p. 13-23
Keywords:
LT
Gamtos mokslai / Natural sciences.
Summary / Abstract:

LTPastebima visuotinė tendencija, kad domėjimasis gamtos mokslais mokinių tarpe mažėja, nors gamtos mokslai teikia pačias svarbiausias žinias apie pasaulį. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame analizuojamas vyresnių klasių moksleivių požiūris į gamtos mokslus. Siekiama nustatyti, kuriems gamtos mokslams mokiniai teikia pirmenybę, kaip jie patys vertina savo gamtos mokslų žinias, kokią studijų kryptį planuoja pasirinkti pabaigę mokyklą. Taip pat analizuojami panašumai ir skirtumai tarp Lietuvos ir Latvijos moksleivių. Tyrime dalyvavo 350 vyresnių klasių moksleivių iš Latvijos ir 762 vyresnių klasių moksleivių iš Lietuvos. Nustatyta, kad lietuviams moksleiviams labiausiai patinka biologija, o latviams – geografija; abiejų šalių moksleiviams labiausiai nepatinka chemija. Nagrinėjami veiksniai, sąlygojantys domėjimosi gamtos mokslais mažėjimą, pavyzdžiui, netinkamas mokymo turinys, problemos, susijusios su mokytojo kompetencija, bendras visuomenės požiūris į gamtos mokslus ir kt.Reikšminiai žodžiai: Gamtos mokslai; Vakarinės mokyklos; Išsilavinimas; Interesai; Latvija (Latvia).

ENThe global tendency is obvious: interest in science is on the decrease, the number of pupils choosing university science curriculum has been constantly declining, and scientific knowledge in society (especially among young people) is inadequate. In our opinion, humanity verges on social cataclysms owing to inadequate natural science education as well as on insufficient and often improper knowledge on nature and human. Natural sciences give us most fundamental knowledge about the world of nature. Encouragement of young people’s interest in science is the essential scientific problem. As educational paradigms are being altered we must search for new quality approaches to teaching chemistry and other science subjects. The research, which involved 350 senior pupils from Latvia and 762 from Lithuania, analyzes present-day situation in natural science education. We tried to analyze the factors that cause the interest in natural sciences to decline: inadequate content of teaching, issues related to teachers’ competence, general attitude of society to natural sciences etc. [From the publication]

ISSN:
1648-3839; 2538-7138
Related Publications:
Modern natural science education development tendencies in Lithuania and Latvia / Vincentas Lamanauskas, Janis Gedrovics. Gamtamokslinis ugdymas. 2005, Nr. 2 (13), p. 20-26.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4178
Updated:
2018-12-16 22:47:45
Metrics:
Views: 7
Export: