Quality of life peculiarities in Lithuania regions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality of life peculiarities in Lithuania regions
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 1, p. 209-215
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Vietinė bendruomenė; Lietuvos regionai.
EN
Quality of life; Local community; Lithuania regions.
Summary / Abstract:

LTGyvenimo kokybė – tai tema, nagrinėjanti teorinius ir empirinius klausimus apie tam tikrų žmogaus poreikių patenkinimą, kurie apibūdinami tam tikrais iš anksto numatytais kontekstais arba sritimis. Vietinis potencialas remti, palaikyti ir pildyti adekvačius žmogaus poreikius kartu su atitinkama individo faktinio šių poreikių patenkinimo patirtimi (išmatuota subjektyviai) suformuoja su tam tikra vieta susijusios gyvenimo kokybės reiškinį. Straipsnio tikslas yra empiriškai atskleisti gyvenimo kokybės ypatybes Lietuvos administracinėse apskrityse. Empiriniai matavimai, atlikti naudojant maždaug 10 Lietuvos apskričių duomenis apimančius 2008–2010 metus, leidžia daryti tokias išvadas: Lietuvos apskritys yra labiausiai lygios pagal subjektyviai išmatuotą socialinę ir emocinę gyvenimo kokybę (t.y. gyvenamosios vietos reputaciją ir aplinkos draugiškumą pagal triukšmą); didžiausi skirtumai pastebėti matuojant gyvenimo kokybę pagal objektyvią ir subjektyvią materialiąją dimensiją, o taip pat objektyvioje fizinėje ir produktyvioje ir objektyvioje socialinėje ir emocinėje gyvenimo kokybės dimensijose. Apskritys, kuriose nustatyta aukštesnė objektyvi materiali gyvenimo kokybė (išmatuota grynųjų pajamų kintamąja), t.y. didesnės pagal gyventojų skaičių, yra apibūdinamos kaip turinčios žemesnę gyvenimo kokybę pagal subjektyvią materialią gyvenimo kokybę, ir objektyvioje socialinėje ir emocinėje srityje matuojant registruotų kriminalinių nusikaltimų skaičių.

ENQuality of life (QoL) subject is dealing with theoretical and empirical questions about fulfilment of certain definite human needs, which are termed in some predefined contexts or areas. Locally built potential (described in objective terms) to support, sustain and fulfil adequate human needs along with respective individual experience about actual fulfilment of these needs (measured subjectively) forms the phenomenon of local place related quality of life. The article presents results of measurements of QoL in Lithuania regions (i.e. administrative counties). Set of social indicators, data on which is provided by Lithuania Statistics Office, is being used. Selection of particular indicators to be used is reasoned and argument by following conceptual QoL framework that incorporates five core QoL domains (i.e. material, social, emotional, physical and productive QoL). Objective and subjective sides of core quality of life domains are measured. Subjective evaluation of residents’ ability to make their end meet is seen as influenced by objective locally existing potential and its subjective perception. The article reveals specific QoL differences in Lithuania counties. These differences are areas to be addressed by socio-economic development strategy decision-makers. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41740
Updated:
2018-12-17 13:19:26
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: