Baltic entrepreneurship : implications for labour market and business innovations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic entrepreneurship: implications for labour market and business innovations
In the Journal:
Economics and competition policy. 2006, Vol. 2, no. 2, p. 60-79
Keywords:
LT
Čekijos Respublika (Czech Republic); Lenkija (Poland); Slovakija (Slovakia); Lietuva (Lithuania); Inovacijos / Innovations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami antreprenerystės Baltijos valstybėse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) pagrindai, atsižvelgiant į kitas Centrinės ir Rytų Europos šalis, tokias kaip Lenkija, Slovakija ir Čekijos Respublika. Plačiai aptariamos kliūtys inovacijoms ir antreprenerystei Baltijos valstybėse ir Lenkijoje. Pateikiama detalesnė inovacijos politikos Lietuvoje perspektyva, nurodomos esamos inovacijų skatinimo programos, inicijuotos Vyriausybės ir kitų susijusių institucijų. Pagrindiniai nacionaliniai tikslai inovacijų srityje šioje NIS vystymosi stadijoje yra inovacijoms palankios infrastruktūros rėmimas ir tarptautiniu mastu konkurencingos mokslinių tyrimų ir plėtros bazės prioritetinėse srityse (biotechnologijų, lazerio technologijų, mechatronikos, IT ir nanotechnologijų) sukūrimas, žmogiškųjų išteklių kokybės pagerinimas (padidinat aukštos kokybės studijų programų diplomuotiems specialistams ir doktorantams skaičių, diplomuotų specialistų ir doktorantų inovatyvių gebėjimų vystymas), mokslinių tyrimų ir plėtros ir verslo bendradarbiavimas, kurio rezultatas turėtų būti aukštos pridėtinės vertės technologinės, produktų ir procesų inovacijos. Vis dėlto Lietuvos pramonė dar yra ne visai tinkama greitam produktyvumo augimui ir didelės pridėtinės vertės gamybai. Lietuvoje dominuoja marketingu pagrįstos, reikalaujančios didelių kapitalo investicijų, reikalaujančios daug darbo jėgos pramonės. Gebėjimų reikalavimuose dominuoja nekvalifikuotų ir vidutiniškai kvalifikuotų tarnautojų poreikis. Nors keletas sektorių, tokių kaip biotechnologijos, lazerinės technologijos, mašinos ir įrengimai, rodo potencialų augimą, jų dalis nėra žymi bendroje pramonės struktūroje.Reikšminiai žodžiai: Antreprenerystė; Inovacija; Barjerai inovacijai ir antreprenerystei; Baltijos šalys (Baltic states); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Entrepreneurship; Innovation; Barriers to innovation and entrepreneurship; Baltic States.

ENThe paper investigates the background of entrepreneurship in the three Baltic States (Estonia, Latvia and Lithuania) with some reference to other Central and Eastern countries, such Poland, Slovakia and Czech Republic. A wide discussion is led on the barriers to innovation and entrepreneurship in the Baltic States and Poland. A more detail perspective is given for innovation policies in Lithuania, identifying current innovation support programmes, initiated by the Government and other related institutions. [From the publication]

ISSN:
2256-0394; 2256-0386
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4173
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 16
Export: