Absolventų, baigusių darbo rinkos profesinį mokymą, padėties darbo rinkoje įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Absolventų, baigusių darbo rinkos profesinį mokymą, padėties darbo rinkoje įvertinimas
Alternative Title:
Evaluation of graduates', those who finished labour market professional training (LMPT), situation in the labor market
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 43, p. 14-23, 77
Keywords:
LT
Absolventai; Absolventų vertinimas; Darbo rinka; Profesinis mokymas; Rinkos vertinimas; Situacija, socialinis ir ekonominis efektyvumas.
EN
Evaluation of graduates; Graduates, Labour market, Vocational Training, Competitive Edge; Labour market; Situation; Social and economic efficiency.
Summary / Abstract:

LTProfesinis mokymas – viena iš struktūrinio nedarbo problemų sprendimo priemonių. Straipsniu siekiama įvertinti darbo rinkos profesiniame mokyme (DRPM) dalyvavusių absolventų padėtį darbo rinkoje, ištirti jų įsidarbinimo lygį lemiančius veiksnius bei šio rodiklio diferenciaciją pagal studijų programas. Tyrimo metu dirbo šiek tiek daugiau nei 53 proc. apklaustųjų, kurie dalyvavo DRPM. Tai rodo gana neblogas absolventų įsidarbinimo galimybes. Antra vertus, 47 proc. absolventų apklausos momentu nedirbo. Taigi galima teigti, kad yra rezervų didinti DRMC veiklos efektyvumą. Absoliuti dauguma apklaustųjų dirba visą darbo dieną (86 proc.). Neturintys profesinio pasirengimo asmenys DRPM metu įgijo tam tikrą kvalifikaciją. Įgytos žinios ir įgūdžiai padeda daliai absolventų įsitvirtinti darbo rinkoje. Teigiamas DRPM rezultatas visų pirma reiškiasi tuo, kad padidėja bei suvienodėja (palyginti su aukštesnėmis išsilavinimo grupėmis) įsidarbinimo galimybės asmenų, kurie iki studijų neturėjo kvalifikacijos arba ji buvo itin menka. Kaip rodo patirtis, užimtumas pagal profesinio mokymo metu įgytą kvalifikaciją labai priklauso nuo to, kieno iniciatyva apklaustieji asmenys baigė kursus. Daugiau dirbančių pagal profesinę kvalifikaciją buvo tarp darbo biržos bei darbdavio siuntimu DRPM baigusių absolventų (68 ir 67 proc.), gerokai mažiau – tarp savo iniciatyva kursus baigusių asmenų (50 proc.). Mažas įsidarbinimo galimybes turintiems asmenims, kurių nedarbo trukmė ilgesnė nei vieneri metai, reikšmingos motyvacinio pobūdžio priemonės.

ENResults of survey "Research of Social and Economic Efficiency of Labor Market Professional Training", which was accomplished by Labour and Social Research Institute, have been analyzed in this article. Efforst to evaluate the position of graduates, who finished the LMPT in the labour market, explore the factors, which determine the rate of graduates' placement, and differentiation of this indicator in different training programs have been exploited. This research is very important because of the shortfall of statistical information about graduates, who finished LMPT, situation in the labor market. Neither, there is information about their income. Influence of professional training and acquired skills on placement is an important aspect of the research. It is necessary to emphasize that problems, analyzed in this article, are topical because of their connection with the efficiency of the LMPT in one way or another. Sources of income of the graduates, who finished the LMPT, before and after studies have been analyzed in the article, too. [From the publication]

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41636
Updated:
2021-04-16 20:26:07
Metrics:
Views: 3
Export: