Philanthropy perception in Lithuania: attitudes of civil servants and community leaders

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Philanthropy perception in Lithuania: attitudes of civil servants and community leaders
Alternative Title:
Filantropija Lietuvoje: valstybės tarnautojų ir bendruomenės lyderių požiūris
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 3, p. 434-446
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTAkademinėje ir politinėje diskusijoje filantropijos politika pateikiama kaip svarbi viešosios politikos dedamoji, atskleidžia valstybės demokratijos lygmenį. Straipsnyje aptariama filantropijos koncepcija viešosios politikos kontekste. Analizuojamas valstybės tarnautojų ir vietos bendruomenių lyderių požiūris. Filantropijos koncepcijos analizė grindžiama tradicinės ir moderniosios filantropijos takoskyra, o filantropijos veiksmo imperatyvai aptariami egoizmo ir. altruizmo požiūriais. Teorinė analizė grindžiama Herbet Simon, Elias L. Khalil, Patrick Rooney ir Sarah Nathan, Jenny Harrow ir kt. autorių įžvalgomis. Taip pat apžvelgiamos filantropijos politikos tradicijos, filantropijos teisinis reglamentavimas. Teorinė analizė iliustruojama žemėlapiais, nubraižytais remiantis atliktais interviu su valstybės tarnautojais ir bendruomenės lyderiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Filantropija; Labdara; Filantropijos politika; Valstybės tarnautojai; Lyderystė; Philanthropy; Charity; Philanthropy policy; Public servants; Community leaders.

ENArticle discusses general perception of philanthropy in public policy context analyzing the attitudes of civil servants and community leaders. Analysis of general philanthropy concept employs traditional and modern philanthropy dimensions; meanwhile philanthropic action is conceptualized in altruism vs. egoism perspective. Theoretical view is dwelling on insights of Herbet Simon, Elias L. Khalil, Patrick Rooney and Sarah Nathan, Jenny Harrow, etc.. Some remarks on philanthropy policy traditions and legislation are made as well. The empirical evidence is dwelling on concept map of philanthropy perception among public policy actors: civil servants and community leaders. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Filantropijos raiška pokomunistinėje Lietuvoje : disertacija / Eglė Vaidelytė. Kaunas, 2006. 144 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41633
Updated:
2018-12-17 13:19:13
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: