Įvadas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliografija; Diplomatika; Gediminas; Gedimino susirašinėjimas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Laiškai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Paleografija; Rašytiniai šaltiniai; Vilnius; Bibliography; Correspondence of Gediminas; Diplomatica; Gediminas; Letters; Paleographie; Vilnius; Written sources.
Keywords:
LT
Bibliografija; Diplomatija / Diplomacy; Gediminas, 1275-1341; Gedimino susirašinėjimas; Laiškai / Letters; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslas / Science; Paleografija; Rašytiniai šaltiniai; Teisės istorija / History of law.
EN
Bibliography; Correspondence of Gediminas; Gediminas; Paleographie; Written sources.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra šaltinių publikacijos „Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans : Gedimino laiškai“ (2003) įvadas. Publikacijoje pristatoma nemažai daugiausia XIV amžiaus dokumentų, kurie atskleidžia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymą Lietuvos ir Vakarų, Rytų bei Vidurio Europos kontekste. Iš jų aiškėja popiežiaus misijos aspektai, Vokiečių ordino propagandos mechanizmas, lietuvių ir livoniečių bendravimo karo metu taisyklės, notarų veikla tarptautinėje diplomatijoje ir kiti viduramžių gyvenimo aspektai. Keturiuose įvado skyriuose: LDK; Gedimino susirašinėjimas; Pagrindinės laiškuose aptariamos temos; Diplomatikos apžvalga, – atskleidžiamas platus politinis, socialinis, kultūrinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdovo korespondencijos pasirodymo kontekstas, aprėpta daug istorijos mokslui svarbių problemų. Darbas aktualus Lietuvos ir Vidurio bei Rytų Eyropos tyrimų kontekste.

ENThe article is an introduction to the source publication “Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans: letters of Gediminas” (2003). The publication presents a large quantity of documents of the 14th c., which reveal the rule of the Grand Duke of Lithuania Gediminas in the context of Lithuania, Western, Eastern and Central Europe. They help to clarify the aspects of the pope’s mission, the propaganda mechanism of the Teutonic Knights, the rules of their cooperation with Lithuania during war, activities of notaries in international diplomacy and other aspects of live in the Middle Ages. The four chapters of the introduction – The Grand Duchy of Lithuania (LDK), Correspondence of Gediminas, Main topics of the Letters, Overview of Diplomacy – describes a broad political, social and cultural context of the occurrence of the correspondence of the ruler of LDK, discusses a lot of topics which are important for the science of history. The writing is topical in the context of researches of Lithuania, Central and Eastern Europe.

Related Publications:
XIV-XVI a. LDK valdovo laiškas: tradicija ir modernėjimo procesai / Dovilė Keršienė. Senoji Lietuvos literatūra. 2012, 33, p. 15-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41548
Updated:
2022-01-12 11:06:37
Metrics:
Views: 88    Downloads: 28
Export: