Kunigas Edvardas Semenavičius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigas Edvardas Semenavičius
Alternative Title:
Rev. Edvardas Semenavičius
In the Book:
Alsėdžiai / sudarytojai Adomas Butrimas, Liepa Griciūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. P. 245-250, 357
Keywords:
LT
Alsėdžiai; Alsėdžių istorija; Bažnytinė nuosavybė; Edvardas Semenavičius; Kunigas; Lietuvos istorija; Semenavičius.
EN
Alsėdžiai; Church property; Edvardas Semenavičius; History of Alsėdžiai; History of Lithuanian; Revrend; Semenavičius.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas Alsėdžių kunigo Edvardo Semenavičiaus (1865-1936) gyvenimui ir veiklai pristatyti. Darbe daug remiamasi zakristijono Edvardo Šiaulio atsiminimais. Atskleidžiami kunigo pavardės rašymo variantai, tikslios gimimo datos ir įšventinimo į kunigus datų įvairavimas. Aptariamas kunigo charakteris, išvaizda, kasdienė veikla. Pažymima, kad kunigas buvo tvarkingas, nuoseklus, veiklus, mėgęs aplinkiniams daryti gerą pirmąjį įspūdį, pasitikintis savimi ir žinantis savo vertę, orus, turėjęs savų ambicijų. Autoriaus nuomone, šie charakterio bruožai galėję būti suformuoti dar šeimoje, laikantis senųjų bajoriškų tradicijų, nes E. Semenavičiaus kilmingumą įrodo ne tik nekrologas, bet ir šios giminės dokumentai. Išsamiai aprašoma Semenavičių bajoriškos giminės genealogija. Atskleidžiama, kad E. Semenavičius buvo veiklus, daug pasidarbavo puoselėdamas Alsėdžių parapiją ir rūpindamasis ja. Pažymima, kad jis rūpinosi šventoriaus sutvarkymu - nukaldino trejus dvivėrius ir ketverius vienvėrius vartus, organizavo akmenų vežimą, nuskleidė kalną ir vietoj medinės pastatė mūro tvorą, perdirbo centrinį bažnyčios altorių, iš Prancūzijos pargabenęs naują metalinę švč. Mergelės Marijos skulptūrą. Atskleidžiama, kad kunigas nupirko žakardines stakles ir organizavo kilimų audimą bažnyčiai. Pažymima, kad E. Semenavičius stengėsi sutvarkyti ir savo parapijiečių kapines. Akcentuojamas ir kunigo humoro jausmas, linksmas būdas. Aprašomos kunigo mirties aplinkybės Lieplaukėje ir amžinojo pilsio vieta.

ENThe present work is dedicated to the presentation of life and work of priest Edvardas Semenavičius (1865-1936) from Alsėdžiai. The work is largely based on memories of sacristan Edvardas Šiaulys. Variants of writing priest's surname, exact date of birth and dates of ordination as priest are provided. Priest's personality, appearance, daily activities are discussed. It is noted that the priest was neat, consistent, active, liked to make a good first impression and knew his own worth, was self-confident, respectable, ambitious. In the author's opinion, these personality traits could have been formed at home, keeping to the old noblemen traditions, since not only obituary of E. Semenavičius proves his nobility, but also family documents. A detailed description of genealogy of the noble family of Semenavičius is provided. The present work reveals that E. Semenavičius was active, worked a lot taking care of Alsėdžiai parish. It is noted that he was taking care of the churchyard - forged three double and four single leaf swing gates, organized transportation of rocks, flattened the hill and instead of a wooden fence built a masonry one, remade the central altar of the church, after he brought a new metal sculpture of The Holy Virgin Mary from France. It is revealed that the priest bought a jacquard loom and organized carpet weaving for the church. It is noted that E. Semenavičius also tried to bring the cemetery of his parishioners into good order. Priest's sense of humour as well as his cheerful disposition is also emphasized. Circumstances of the priest's death in Lieplaukė and his eternal resting place are also described.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41539
Updated:
2020-08-19 12:05:22
Metrics:
Views: 8
Export: