1905-1907 metų revoliucija Alsėdžiuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1905-1907 metų revoliucija Alsėdžiuose
Alternative Title:
Revolution of 1905-1907 in Alsėdžiai
In the Book:
Alsėdžiai / sudarytojai Adomas Butrimas, Liepa Griciūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. P. 223-231, 356
Keywords:
LT
1905 m. revoliucija Alsedžiuose; 1905 metų revoliucija; Alsėdžiai; Didysis Vilniaus seimas; Lietuvos istorija; Revoliucija.
EN
Alsėdžiai; History of Lithuania; Revoliution of 1905; Revolution; Revolution in Alsedžiai at 1905; The Great Seimas of Vilnius (1905).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama 1905–1907 m. revoliucija Alsėdžiuose. Aptarimai įvykiai iki Didžiojo Vilniaus Seimo, kovos pakilimas ir jos numalšinimas, pateikiamas priedas – 1907 12 01 (13) Vilniaus teismo rūmų nuosprendžio alsėdiškių, kaltinamų 1905–1906 m. raginus neklausyti valdžios, byloje nuorašas. 1905 03 28 (04 11) Alsėdžių valsčiaus atstovai išsiuntė 95 asmenų pasirašytą kolektyvinę peticiją Rusijos ministrų komitetui, kuriame minimi tikėjimo laisvės ir galimybės vartoti lietuvių kalbą visose gyvenimo srityse reikalavimai, taip pat savivaldos, žemės nuosavybės, vietinių teismų ir kiti reikalavimai. Kovą už laisvę ypač rėmė Alsėdžių klebonas, kunigas Jonas Eidimtas. Jis į lietuvių suvažiavimą Vilniuje organizavo ir išleido bene didžiausią tarp valsčių 9 asmenų alsėdiškių delegaciją. Aktyviai buvo agituojami mokiniai liautis lankyti rusiškas mokyklas. 1905 11 26 (12 09) Alsėdžiuose buvo išrinkta nauja valsčiaus valdžia, tačiau ji veiklą vykdė tik apie dvi savaites, rusų valdžios pareigūnai įkalbinėjo žmones sutikti grįžti prie senos tvarkos. J. Eidimtas buvo pažeminamas pareigose ir 1906 m. vasaros pabaigoje iškeltas į Babtų parapijos Muniškių filiją. Rusų pareigūnų kratos ir kiti persekiojimai nesiliovė ir atkūrus valsčiuje senąją tvarką. 1905–ieji buvo labai reikšmingi lietuvių tautiniam atgimimui. Caro valdžia buvo priversta sušvelninti režimą. Atsirado galimybė legaliam lietuvių švietimui, kultūrinei veiklai. Alsėdiškių kovoje sėkmingai veikė kunigai, dvarininkai, valstiečiai, net socialdemokratinių pažiūrų asmenys.

ENThe article overviews the revolution of 1905–1907 in Alsėdžiai. Events that took place before the Great Seimas of Vilnius, the rise of the fight and its suppression are discussed, appendix is provided - the copy of the judgement of 1907 12 01 (13) of Vilnius courthouse of Alsėdžiai dwellers who were accused of the call for disobedience to authorities in 1905-1906. In 1905 03 28 (04 11) representatives of Alsėdžiai county sent a collective petition signed by 95 persons to the Russian Committee of Ministers, where demands of freedom of religion as well as possibility to use Lithuanian language in all areas of life are mentioned, also demands of self-government, land ownership, local courts and others. Fights for independence were especially supported by the dean of Alsėdžiai, priest Jonas Eidimtas. He organized and sent off probably the biggest among the counties delegation of 9 persons, inhabitants of Alsėdžiai, to a Lithuanian convention in Vilnius. Pupils were actively urged to stop attending Russian schools. In 1905 11 26 (12 09) a new government of the county was elected in Alsėdžiai, however it was in operation only approximately for two weeks, Russian government officials were persuading people to return to the old order. J. Eidimtas got demoted and in the end of summer of 1906 he was transferred to Muniškės filial church of Babtai parish. Russian searches and other persecutions did not stop even after restoring the old order in the county. 1905 was an important year for Lithuanian national revival. Tsar's government was forced to relax the regime. An opportunity emerged for legal Lithuanian education, cultural activities. Priests, landlords, peasants, and even persons with social democratic views were successfully fighting the ban in Alsėdžiai.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41537
Updated:
2020-08-19 12:04:22
Metrics:
Views: 24
Export: