Ugdymo turinio pokyčiai lietuvos muzikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Ugdymo turinio pokyčiai lietuvos muzikos / meno mokyklose: mokyklų vadovų požiūrio analizė
Alternative Title:
Changes of the contents of education in Lithuanian music /arts schools: analysis of leaders' attitude
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2012, Nr. 16, p. 8-18
Keywords:
LT
Mokykloje muzikos meno mokyklų vadovų požiūris; Muzikos / meno mokyklų vadovų požiūris; Ugdymas muzikos meno; Ugdymas muzikos/meno mokykloje; Ugdymo inovacijos.
EN
Education in music / arts school; Education in music arts school; Educational innovations; Music / arts school leaders' attitude; Music arts school leaders attitude.
Summary / Abstract:

LTSiekiant tikslesnio šiandienos ugdymo ypatumų muzikos/meno mokyklose diagnozavimo, analizuotas šių Lietuvos mokyklų vadovų požiūris į muzikinį ugdymą ir galimas jo perspektyvas. Gautų duomenų analizė atskleidžia realią situaciją: muzikos/meno mokyklose vykdomas ugdymas vis dar yra veikiamas praeito amžiaus susiklosčiusių tradicijų, iš dalies nulemtas vadovų požiūrio, neretai izoliuotas nuo visuomeninių aktualijų, gana uždaras inovacijų sklaidai. Tačiau atliktas tyrimas išryškino ir pozityviuosius ugdymo aspektus: atskirose mokyklose į ugdymo turinį įtraukiamos moksleiviui patrauklios ugdymo formos, atsižvelgiama į skirtingus besimokančiųjų poreikius, skatinama įvairesnė, ugdytiniui priimtinesnė meninė raiška. [Iš leidinio]

ENWith a view to a more precise diagnostics of current peculiarities of education in music/arts schools, leaders' of the latter Lithuanian schools attitude towards musical education and its possible perspectives was analysed. The analysis of the obtained data shows the realistic situation: the education being carried out at music/arts schools is still influenced by the traditions formed in the past century and partly determined by the leaders' attitude, frequently isolated from society topicalities, quite reserved with regard to the spread of innovations. However, the research conducted also emphasised positive aspects of education: educational forms attractive to students are gradually included into contents of education in separate schools, various demands of the students are being taken into consideration, more divert artistic expression more acceptable for students is being encouraged. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41524
Updated:
2019-03-25 22:39:15
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: