Pora pastabų apie pirmojo Lietuvos statuto Slucko nuorašo rašovą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pora pastabų apie pirmojo Lietuvos statuto Slucko nuorašo rašovą
Alternative Title:
  • Few Remarks About the Writer of the Slutsk Copy of the First Statute of Lithuania
  • Ein Bemerkungenpaar über den Schreiber der Sluzker Handschrift des ersten Litauischen Statuts
In the Book:
Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha / sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. 2005. P. 257-283. (Lietuvos istorijos studijos. Specialusis leidinys ; t. 3)
Keywords:
LT
16 amžius; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTIš 4 žinomų I Lietuvos statuto gudiškųjų nuorašų Slucko rankraštis yra vėliausias ir vienintelis priklauso išplėstinei redakcijai. Yra dar žinomi to paties rašovo rašyti 1581 ir 1585 m. didžiojo kunigaikščio kanceliarijos aktai, vizuoti Leono Sapiegos, tuo metu buvusio jos raštininku. Šiuo metu nustatyta, kad tas pats rašovas surašė dalį Lietuvos Metrikos 5-osios Užrašymų knygos kopijos, redaguotos Adomo Paškevičiaus. Ši kopija kuruota taip pat Leono Sapiegos ir datuojama paskutiniaisiais XVI a. metais. Visa tai leidžia sieti Slucko nuorašo rašovą su Leono Sapiegos aplinka, o galimai tiksliai pažymėta jo produkcija telpa tarp 1581 ir maždaug 1600 metų. 9-ojo dešimtmečio I pus. aktų ir Metrikos kopijos fonetikos bei leksikos pokyčiai, palyginus juos su Slucko nuorašo fonetinėmis ir leksinėmis savybėmis, leidžia teigti, jog jos rodytų, kad jis surašytas ne anksčiau kaip 9-ojo deš. viduryje ir ne vėliau kaip 1600 metais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; Raštininkai; The first Lithuanian Statute; The copy of Sluck; Writer; Leonas Sapiega.

ENThe Slutsk manuscript is the latest and the only enhanced copy of the First Statute of Lithuania out of four existing Belarusian copies of the Statute. Two acts of the Chancellery of the Grand Duke, dated back to 1581 and 1585, written by the same writer were endorsed by Leonas Sapiega, the then writer of the Chancellery. It has been established that a part of the Copy of Book V of the Lithuanian Chronicles was put down by the same writer, which later was edited by Adomas Paškevičius. This copy was also endorsed by Leonas Sapiega and dated back to the late 16th century. All the above-mentioned information allows relating the Slutsk writer to Leonas Sapiega's environment, and dating his writings back to the period from 1581 to 1600. Having compared the phonetic and lexical characteristics of the Slutsk copy and phonetic and lexical changes of the copy of the acts and the Chronicles introduced in the first half of the 9th decade, the author draws the conclusion that the Slutsk copy was produced not earlier than the mid-9th decade and not later than 1600.

ISSN:
1822-4016
Related Publications:
I Lietuvos statuto surašymas / Stanislovas Lazutka, Edvardas Gudavičius. Lietuvos istorijos studijos 2016, t. 37, p. 33-68.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4152
Updated:
2021-03-05 11:08:06
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: