Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų negaliojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų negaliojimas
Alternative Title:
Invalidity of resolutions of shareholders' general meeting
In the Journal:
Teisė. 2012, t. 83, p. 82-97
Keywords:
LT
Visuotinis akcininkų susirinkimas; Lietuvos privatinė teisė; Akcininkų teisės.
EN
Resolution of shareholders; Lithuania private law; Shareholders' rights.
Summary / Abstract:

LTAkcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau - bendrovė) civilinį teisinį subjektiškumą įgyvendina per savo organus. Kadangi bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimus priima balsų dauguma, bet ne bendru akcininkų sutarimu, akcininkams kyla abejonių dėl sprendimų galiojimo. Sprendžiant dėl akcininko galimybės bylinėtis ginčijant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus ir jų pripažinimo negaliojančiais teisinių padarinių, pirmiausia kyla poreikis išanalizuoti sprendimo teisinę kategoriją. Straipsnio tikslas - aptarti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagal akcininko ieškinį problematiką tam tikrais aspektais. Tyrimo objektas - sprendimo sampratos ir sprendimo pripažinimo negaliojančiu kaip akcininko pažeistų teisių gynybos būdo sampratos analizė pagal Lietuvos privatinę teisę. Daromos išvados: Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimas ne galiojančiu – „ultima ratio“ akcininko pažeistų teisių gynybos būdas, kuris taikomas ne kaip sandorių pripažinimo negaliojančiais civilinių teisių gynybos būdas, bet kaip savarankiškas būdas (CK 2.84 str. 4 d.; ABĮ 19 str. 10 d.). Sprendimo pripažinimas negaliojančiu savo esme atitinka civilinių teisių gynybos būdą, įtvirtintą CK 1.138 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Pripažįstant negaliojančiais bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, nesureguliuotoms situacijoms pagal analogiją taikytinas sandorių negaliojimo institutas (CK 1.8 str.).

ENThe Lithuanian Private Law does not regulate legal consequences of invalidity of resolutions of shareholders of stock company's general meeting, save to a few exceptions. Therefore, in order to evaluate legal consequences of their invalidity due to violation of shareholder's rights the article analyzes legal nature of resolution of general meeting (such as juridical act, institutional act as well as other legal categories), each of the conception being evaluated according to the Lithuania Private Law. It is concluded that in Lithuania resolution of general meeting should be treated as an independent and sui generis juridical fact, e.g. an act of the company itself. Sui generis legal nature of resolution of general meeting characterizes invalidity of the resolution of general meeting as an independent and ultima ratio remedy for breach of shareholders' rights. Declaration of resolution of general meeting as invalid forbids its enforcement as well as supposes restorations of status quo ante. Nevertheless, similarities, compared between resolution of general meeting and juridical act as well as the purpose of their invalidity also lead to the conclusion that regulations applicable to the invalidity of juridical acts should apply by analogy. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41452
Updated:
2018-12-17 13:18:47
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: