Science and technology parks, their networks, and influence on the growth of economy : international comparative analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Science and technology parks, their networks, and influence on the growth of economy: international comparative analysis
Alternative Title:
Mokslo ir technologijų parkai, jų tinklai bei jų plėtros poveikis ekonomikos augimui: tarptautinė lyginamoji analizė
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 5 (40), p. 103-110
Notes:
Reikšminiai žodžiai: BVP; BVP vienam gyventojui; Ekonomikos augimas; Integratyvumo principas; Koreliacinė analizė; Mokslo ir technologijų parkai; Plėtra; Correlation Analysis; Correlative analysis; Development; Economic Growth; GDP; GDP per capita; Principle of integrity; Science and technology parks.
Keywords:
LT
BVP; BVP vienam gyventojui; Ekonomikos augimas; Integratyvumo principas; Koreliacinė analizė; Mokslo ir technologijų parkai; Plėtra / Development.
EN
Correlation Analysis; Correlative analysis; Development; Economic Growth; GDP per capita; GDP; Principle of integrity; Science and technology parks.
Summary / Abstract:

LTLabai efektyvi ir perspektyvi organizacinė forma, skirta plėtoti mokslo ir technologijų pažangai, yra mokslo ir technologijų parkai. Straipsnio tikslas – kiekybiškai įvertinti mokslo ir technologijų parkų bei kitų analogiškų organizacijų išplitimo reikšmingumą skirtingo ekonominio išsivystymo lygio šalyse, pirmumą teikiant tokio reikšmingumo lyginamajam įvertinimui labai aukšto ekonominio išsivystymo lygio šalyse (Vakarų šalyse), „pereinamosios“ ekonomikos šalyse (Centrinės ir Rytų Europos šalyse), besivystančiose šalyse. Mokslo ir technologijų parkai atlieka proveržio katalizatorių funkcijas tais atvejais, kai iškyla poreikis per trumpą laiką radikaliai pakeisti ūkio struktūrą, išspręsti sudėtingas ekonominio atsilikimo bei kitas problemas, užtikrinti konkurencinius pranašumus tarptautinėse rinkose. Mokslo ir technologijų parkai pasižymi ypač didele svarba tose šalyse, kurios priklauso moderniųjų ekonomiškai išvystytų šalių kategorijai, bet kuriose nėra pasiektas pats aukščiausias bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiuojant vienam gyventojui lygis. Šiose šalyse mokslo ir technologijų parkai kaip organizacijos atlieka itin svarbų vaidmenį plėtojant mokslo ir technologijų pažangą. Šalyse, kuriose BVP vienam gyventojui lygis žemesnis (Lietuva priklauso būtent šiai grupei), mokslo ir technologijų parkų kūrimas ir plėtra suvoktini kaip lemiamas veiksnys ruošiantis ekonominiams ir mokslo ir technologijų parkuose proveržiams ir „šuoliams“ ateityje. Šalyse, kuriose BVP vienam gyventojui lygis yra aukštesnis, mokslo ir technologijų parkai iš dalies praranda savo reikšmingumą.

ENThe problem of urgency of science and technology parks has been analyzed in the article. Science and technology parks are one of organizational forms applied for the development of innovations, scientific research, studies for the coordination of the creation of technologies and implementation work, to initiate new businesses. There has been raised the scientific problem-science and technology parks as system working on the principle of integrity. The purpose of this analysis is to determine in which countries the number of employees of science and technological parks, of economic entities, functioning in these parks, influences national welfare most and, in which field of economy this influence is the most significant. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41412
Updated:
2018-12-17 11:29:09
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: