Girdinčiųjų ir kurčiųjų šeimose augančių sutrikusios klausos vaikų vaizdinis atgaminimas ir jo kitimas mokantis mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Girdinčiųjų ir kurčiųjų šeimose augančių sutrikusios klausos vaikų vaizdinis atgaminimas ir jo kitimas mokantis mokykloje
Alternative Title:
Visual recall of children with hearing impairment living in homes with deaf or hearing parents and its change through attendance at school
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 2 (13), p. 68-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Klausos sutrikimai; Vaikai; Specialusis ugdymas; Šeima.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami sutrikusios klausos moksleivių (N = 601), turinčių kurčius ir girdinčius tėvus, vaizdinės medžiagos atgaminimo ir jo dinamikos nuo parengiamosios iki dešimtosios klasės ypatumai. Tyrimu siekta išsiaiškinti kalbinės aplinkos šeimoje įtaką vaizdinio atgaminimo tikslumui ir tempui mokykliniame amžiuje. Tyrime dalyvavo kurti ir neprigirdintys parengiamosios, antrosios, ketvirtosios, šeštosios, aštuntosios ir dešimtosios klasių mokiniai, lankantys specializuotas sutrikusios klausos vaikų ugdymo įstaigas. 469 (78%) tyrime dalyvavę sutrikusios klausos mokiniai yra iš girdinčiųjų šeimų, t. y. auga žodinės kalbos aplinkoje, o likę 132 (22%) turi kurčius tėvus, bendraujančius lietuvių gestų kalba. Šių dviejų grupių rezultatai buvo lyginami tarpusavyje ir su analogiškas klases lankančių girdinčių mokinių (N = 409) vaizdinio atgaminimo rodikliais. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the visual recall of children with hearing impairment (N = 601) living in homes with deaf or hearing parents people and its through attendance at school from kindergarten to grade 10. The study aimed to clarify the influence of the linguistic environment in the family on the speed and precision of visual recall while they are of school age. The children in the study were deaf or hearing-impaired children from kindergarten, and grades 2, 4, 6, 8 and 10 who were attending special training institutions for children with hearing impairment. Most of the children with hearing impairment, 469 (78%), participating in the study are from hearing families, i.e. they are growing up in an environment where they hear speech, and the rest, 132 (22%), have deaf parents, with whom they communicate by means of Lithuanian Sign Language. The results of these two groups were compared to each other and to the visual recall indicators of a group of hearing pupils (N = 409) attending the same grades elsewhere. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/414
Updated:
2018-12-17 11:32:05
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: