Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies naujosios tarmės formavimasis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies naujosios tarmės formavimasis
Alternative Title:
Formation of new dialect in Aukštaitian part of Klaipėda region
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 19-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dialektologija; Fonetikos ypatybės; Klaipėdos krašto aukštaičiai; Tarmių sąveika; Tarmė; Aukštaitian Dialect of Klaipėda region; Dialect; Dialectology; Interaction between dialects; Klaipėda reagion Aukštaitians; Phonetic features.
Keywords:
LT
Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Fonetika. Fonologija / Phonology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Dialect; Interaction between dialects; Klaipėda reagion Aukštaitians; Phonetic features.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama buvusio Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies (Klaipėdos krašto aukštaičių) dabartinė tarminė situacija. Tyrimas atliktas 2003-2005 metų ekspedicijų duomenimis. Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama fonetikos ypatybėms, atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos būdingesnius morfologijos bei sintaksės bruožus. Tarminių įrašų analizė parodė, kad tradicinė Klaipėdos krašto vakarų aukštaičių tarmė šiose vietovėse negrįžtamai pakitusi. Vykstant įvairiems migracijos procesams šioje teritorijoje kelių kalbinių bendruomenių pagrindu susiformavo naujas tarminis klodas, kurio kitimas tebevyksta iki šiol. Naujojo dialekto iš esmės negalima priskirti nė vienai iš dabartinių lietuvių tarmių, čia konkuruoja vakarų aukštaičių ir žemaičių šnektų ypatybės, iki šiol juntama ir vokiečių kalbos įtaka. Buvusi Klaipėdos krašto aukštaičių teritorija dabartinės tarmės požiūriu nėra vienalytė – jos rytinei daliai daugiau būdingos vakarų aukštaičių kauniškių ypatybės, vakarinėje dalyje labiau dominuoja žemaitiškos ypatybės. Tačiau yra tam tikrų fonetikos, morfologijos ir sintaksės ypatybių, vienijančių visą buvusį Klaipėdos krašto aukštaitiškąjį plotą. [Iš leidinio]

ENPaper analyses current dialect situation in Aukštaitian part of former region of Klaipėda (Aukštaitians of Klaipėda region). The research was done using data from expeditions of 2003-2005 year. The paper mainly focuses on features of phonetics; a lot of attention is paid to some of more specific morphology and syntax characteristics. The analysis of dialect notes reveals that traditional dialect of west Aukštaitians of Klaipėda region has irreversibly changed. Because of migration processes in this territory new dialectal mine has formed which is mutating till now. The newly formed dialect cannot be assigned to any of existing Lithuanian dialects, west Aukštaitians and Žemaitians dialect features compete there and the influence of German language is still noticeable. The territory of Aukštaitians of former Klaipėda region is not monolithic from dialect viewpoint – the east part is more characterised by Kaunian features of west Aukštaitians, west part is dominated by Žemaitian specialty. However there are some of phonetical, morphological and syntax features which join together all of former Klaipėda region Aukštaitian area. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41365
Updated:
2019-02-19 08:01:33
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: