Lietuvos ir Lenkijos unijos atkūrimo idėja XIX-XX a. pr. medaliuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Lenkijos unijos atkūrimo idėja XIX-XX a. pr. medaliuose
Alternative Title:
Concept of reviving the Lithuanian-Polish union in 19th and early 20th century medals
In the Journal:
Numizmatika. 2004, t. 2-3, p. 77-100
Keywords:
LT
Istorinių įvykių ir asmenybių įamžinimas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Medaliai; Medalis; Unija; Valstybiniai simboliai.
EN
Commemoration of historical events and personalities; Concept of a unified Polish-Lithuanian state; Lithuania, Poland; Medal; Medals; State symbols; Union.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ir Lenkijos unijos atkūrimo idėja XIX-XX a. pradžioje gyveno dauguma Lenkijos ir buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų. Ji įamžinta ir to laiko medaliuose, skirtuose istoriniams įvykiams, inspiruotiems šios idėjos, bei asmenybėms, kurios visuomenine veikla siekė bendros valstybės atkūrimo. Autoriui žinoma apie 40 tokių medalių. Pagrindinis XIX-XX a. pradžios medalių, kuriuose atspindėta unijos atkūrimo idėja, ikonografinis bruožas - buvusios Lenkijos ir Lietuvos valstybės simbolių erelio ir Vyčio vaizdavimas kartu. Nuo 1863 m. įsitvirtinus modernaus federalizmo principams, kai buvo siekiama sukurti trinarę Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos dalies (Baltarusija ir Ukraina) federaciją, šalia erelio ir Vyčio atsiranda arkangelas Mykolas. Lietuvos ir Lenkijos unijos atkūrimo idėja atspindėta medaliuose, skirtuose Horodlės ir Liublino unijos metinėms, 1831 m. ir 1863 m. sukilimams, 1905-1907 m. revoliucijai, Žalgirio mūšio 500 metų jubiliejui, 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos 100-osioms ir 125-osioms metinėms, 1893 m. Kražių skerdynėms bei tokioms iškilioms istorinėms asmenybėms kaip T. Kosciuška, J. Lelevelis, A. J. Čartoriskis, popiežius Leonas XIII, H. Sienkiewiczius, W. Gasztowtas.

ENThe idea of restoration of the Polish-Lithuanian Union in the 19th c. and the beginning of the 20th c. was alive among majority of Polish and former Grand Duchy of Lithuanian nobility. It was commemorated in the medals of those times, which were dedicated to sports events inspired by this idea and personalities who sought for the restoration of the commonwealth through social activities. The main iconographic feature of the medals of the mentioned period was that Polish and Lithuanian state symbols – eagle and Vytis – were presented together. Since 1863 when principles of modern federalism have entrenched and there was an idea to create tripartite federation of Poland, Lithuania and part of Russia (Belarus and Ukraine), the eagle and Vytis were featured together with Archangel Michael. The idea of restoration of Polish-Lithuanian Union was reflected in the medals dedicated to the commemoration of Unions of Horodlo and Lublin, uprisings of 1831 and 1836, 1905-1907 revolution, 500th anniversary of the Battle of Grunwald, 100th anf 125th anniversaries of 3 May 1791 Constitution, Kražiai massacre of 1893 and prominent historic personalities such as kaip T. Kosciuška, J. Lelevelis, A. J. Čartoriskis, the Pope Leon XIII, H. Sienkiewiczius, W. Gasztowtas.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41358
Updated:
2018-12-17 11:28:59
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: