Žurnalų tobulinimas taikant tipologinius modelius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žurnalų tobulinimas taikant tipologinius modelius
Alternative Title:
Perfection of the magazines help to apply typological models
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2002, Nr. 10, p. 246-251
Keywords:
LT
Mokslinis žurnalas; Specialusis žurnalas; Tipologinis modelis; Universalus žurnalas; Žurnalas.
EN
Magazine; Scientific magazine; Scientific magazines; Specific magazine; Tipological model; Universal magazine.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sisteminės analizės ir modeliavimo metodais nagrinėjami įvairių tipų lietuvių žurnalai, siekiant nustatyti jų vietą periodinių leidinių sistemoje. Išryškinus svarbiausius atskirų tipų žurnalų požymius ir tipologinius ypatumus, aprašytas lietuvių žurnalo tipologinis modelis ir sudaryti įvairių grupių žurnalų apibendrinti modeliai. Remiantis orientaciniais atskirų žurnalų modeliais ir apibendrintais skirtingų žurnalų grupių tipologiniais modeliais, galima tobulinti dabar Lietuvoje einančių žurnalinių leidinių turinį ir struktūrą, tematiką ir problematiką, steigti ir kurti naujus žurnalus. Sudaryti tipologiniai modeliai gali būti įdomūs ir naudingi žurnalų steigėjams, leidėjams bei redakcijoms, žurnalistams, įvairių žurnalų darbuotojams. [Iš leidinio]

ENThe article systemically analyses and modelling the Lithuanian magazines of various type, describe their specificity, principals indications and tipological peculiarities. All magazines and magazine type editions, according to whom they are addressed (to scientists, specialists or wide society), are divided into three groups - scientific magazines, specific magazines and universal magazines. Author make a list of principals tipological indications of magazine, which describe magazine of every groups, show what's the resemble or difference between one or other magazine - form a tipological models of magazines of every groups. Tipological model of magazine consists of 12 elements. Three elements are basic indications of magazine: goals and tasks, themes and problems, auditory of readers. Six elements are secondary: publishers and editors, authors of publications, style of publications, genre of publications, internal structure of magazine, design of magazine.Other three elements are auxiliary, formal indications: periodicity, size of magazine, circulation. Help to apply system of such tipological indications can be described separate magazine and any group of magazines - formed a tipological model of concrete magazine and generalized models of scientific magazines, specific magazines and universal magazines. Help to apply generalized tipological models one can to analyse anyone scientific, specific or universal magazine, separate new magazine, to draw the right conclusion from contents, themes, structure of magazines, from work editors and publishers, from genre and style of publications, to make a concrete suggestions for perfection contents and internal structure of magazine, style of publications. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41350
Updated:
2018-12-17 11:06:56
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: