Alsėdžių bažnyčios nešiojami altorėliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alsėdžių bažnyčios nešiojami altorėliai
Alternative Title:
Portable altars of Alsėdžiai church
In the Book:
Alsėdžiai / sudarytojai Adomas Butrimas, Liepa Griciūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. P. 139-142, 354
Keywords:
LT
Alsėdžiai; Altorėliai, nešiojami; Bažnyčia; Bažnyčios; Nešiojamas altorėlis; Procesijos; Reikmenys, liturginiai; Žemaitija (Samogitia).
EN
Alsedziai; Alsėdžiai; Altare, portable; Church; Churches; Lithuania; Portable altar; Procession; Samogitia; Tackle, liturgical.
Summary / Abstract:

LTAlsėdžių parapijoje procesiniai altorėliai susiję su nuo seno čia veikusiomis Šv. Onos ir Šv. Barboros brolijomis. Šiuo metu Alsėdžių bažnyčioje yra 4 plokštiniai nešiojami altorėliai, kurie procesijose jau nebenaudojami. Išlikę Šv. Barboros, Šv. Onos brolijų įrenginiai, vienas stalelis be retabulo bei altorėlis su dvipusiu paveikslu, vaizduojančiu Čenstochovos Švč. Mergelę Mariją ir šv. Juozapą su vaikeliu Jėzumi ant rankų. Pagal atlikimo stilių ir laikmetį Alsėdžių bažnyčios procesinius altorėlius galima skirstyti į dvi grupes. Pirmajai priklausytų šv. Onos bei šv. Barboros altorėliai ir stalelis be retabulo, datuotini XVIII a. pab., nes būtent to laikotarpio dokumentuose pradedamas minėti panašaus pobūdžio bažnytinis inventorius. Šv. Onos procesinis altorėlis pagamintas nežinomo meistro. Jį sudaro retabulas, dvipusis paveikslas ir stalelis. Retabulas prie stalelio pritvirtintas 4 metalinėmis, kalvio darbo S raidės formos atramomis, kurios papuoštos augaliniais motyvais. Vienoje paveikslo pusėje įkomponuota šv. Ona, ant rankų laikanti vaikelį Jėzų. Šalia jos stovi Švč. Mergelė Marija. Kitoje pusėje nutapyta Kristaus vardo monograma. Labai panašus, tikriausiai to paties meistro sukurtas šv. Barboros nešiojamas altorėlis. Skiriasi nuo šv. Onos įrenginio tik retabulo dekoru, paveikslų siužetais, kurie vaizduoja šv. Barborą vienoje ir šv. Joną Nepomuką kitoje pusėje. Šv. Barboros altorėlis šiek tiek mažesnis už anksčiau aptartąjį šv. Onos įrenginį. Antrajai procesinių altorėlių grupei priklausytų vėlesnis XIX a. vid. nešiojamas įrenginys su dvipusiu paveikslu.

ENAmong the many objects of liturgical art there are 3 old processional altars and one table without retable. The altars of St. Anne's and St. Barbara's fraternities date from the second half of the 18th century, and Chenstohova's Mater Dei altar - from the middle of the 19th century. These portable altars are no longer used for processions (page 139). [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41303
Updated:
2020-08-19 11:58:38
Metrics:
Views: 15
Export: